کیفری

حکم برائت چیست؟

 • حکم برائت چیست؟

  حکم برائت چیست؟در دادرسی کیفری، حکم برائت به عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات قضایی، تأثیرات و پیامدهای قابل توجهی دارد.

  در اینجا، اصل برائت به عنوان مبنای اصلی صدور حکم برائت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  راهنمای مطلب

  در مواردی که مدارک و شواهد ارائه شده ناکافی یا غیرقانونی باشند و نتوان به وضوح مجرمیت متهم را اثبات کرد، حکم برائت صادر می‌شود. در این صورت، متهم مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و از تحمل مجازات معاف می‌شود.

  هرچند که صدور حکم برائت به نفع متهم است، این موضوع به هیچ وجه به معنای بی‌گناهی متهم نیست، بلکه ناشی از عدم اثبات کافی مجرمیت او است. بنابراین، در صورت وارد آمدن خسارت یا آسیب به متهم در طول روند قضایی، ممکن است حکم برائت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

  تداوم و بهبود فرآیند قضایی برای اطمینان از حقوق متهمان از جمله اهداف اصلی اصل برائت است. امکاناتی مانندگروه وکلای یاسا، می‌تواند به متقاضیان کمک کند تا به راحتی به خدمات حقوقی دسترسی پیدا کنند و حقوق خود را به دست بیاورند.

  در ادامه به اصل برائت و روشن شدن آن و موضوعاتی که ممکن است در ذهن مخاطب به وجود بیاید خواهیم پرداخت.

  حکم برائت چیست؟
  اصل برائت در حقوق و قانون

  اصل برائت در حقوق و قانون

  طبق اصول حقوقی و قوانین مجازات اسلامی، وقتی که یک عمل غیرقانونی یا حتی جرمی رخ می‌دهد، یک اصل اساسی وجود دارد که می‌گوید متهم باید بی‌گناه تلقی شود تا زمانی که اتهامات و تخلفات او به طور کامل و با استناد به قوانین مربوطه اثبات شوند.

  این اصل اساسی نه تنها در حقوق مجازات اسلامی بلکه در تمامی نظام‌های حقوقی جهان وجود دارد و تمام کشورها به طور کلی به آن اعتقاد دارند.

  به عبارت دیگر، فرد متهم باید برای تشخیص جرمی که به او نسبت داده شده، داده‌های لازم و قانونی را ارائه کند تا قانون بتواند به عنوان جرم شناخته و مجازات معین شود.

  برای داشتن یک دادرسی عادلانه، لازم است که پارامترهای قانونی مرتبط رعایت شود. اصول حقوق دفاعی متهم و شاکی باید در تمام مراحل دادرسی حفظ شوند تا از ایجاد هرگونه نقص و تحریفی در فرایند دادرسی جلوگیری شود.

  این امر مهم است زیرا تضمین کردن حقوق دفاعی فردی که متهم به جرمی است و همچنین شاکیان، از جمله موارد ضروری برای ایجاد یک دادرسی عادلانه است.

  در این مقاله، ما قصد داریم تا با حکم برائت و شرایط صدور آن آشنا شوید و همچنین تفاوت‌های آن با قرارهای منع تعقیب را بررسی کنیم.

  این موضوعات مهم در فرایند دادرسی می‌تواند برای افرادی که با قوانین حقوقی و قضایی آشنایی کافی ندارند، کمک بزرگی باشد تا بتوانند حقوق و وظایف خود را به درستی مدیریت کنند.

  همچنین،گروه وکلای یاسا با بهره‌گیری از کارشناسان و وکلا با تجربه و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی به شکل مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری در تمام زمینه‌های حقوقی و کیفری می‌باشد تا افراد در مواجهه با مسائل حقوقی خود، به بهترین شکل ممکن راهنمایی شوند.

  حکم برائت چیست؟
  اصل برائت چیست؟

  اصل برائت چیست؟

  اصل برائت مبنای مصونیت در حقوق و قانون
  اصل برائت در حقوق به معنای رها شدن و خلاصی یافتن از تهمت و اتهام است. در واقع، این اصل به مفهوم پاک شدن از عیب و تهمت نیز اشاره دارد.

  در حقوق کیفری، مفهوم برائت به صورت فرض بی‌گناهی متهم در طول فرآیند قضایی مطرح می‌شود، که معمولاً با لغو تمامی اتهامات و تهمت‌ها همخوانی دارد.

  در این زمینه، اصطلاحاتی همچون فرض بی‌گناهی متهم و اصل برائت کیفری به کار می‌روند. در واقع، اصل برائت در حقوق کیفری به معنای بی‌گناهی تمام متهمان تا زمانی که جرم آن‌ها به طور کامل اثبات شود، اعمال می‌شود.

  اصل برائت کیفری

  اصل برائت کیفری به صورت صریح در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید شده است.

  به‌طور کلی، براساس اصل برائت، هیچ فردی متهم به جرم و مجرم محسوب نخواهد شد مگر اینکه اثبات گردد که جرم به او ارتکاب شده است و این اثبات مستلزم داشتن دلایل و شواهد قاطع و محکم می‌باشد.

  به عبارت دیگر، این اصل به عنوان یک وسیله‌ی مصونیتی برای متهم در برابر خطا و اشتباهات مرتکبان قضایی و مسئولان قانونی عنوان می‌شود.
  حکم برائت چیست؟
  اصل برائت در قانون اساسی

  اصل برائت در قانون اساسی

  اصل برائت در قانون اساسی، به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق کیفری، به مفهوم حفظ حقوق متهمان و بی‌گناهان و جلوگیری از اعمال نادرست و ظالمانه دولت می‌پردازد.

  این اصل می‌گوید که هر فرد متهم باید تا زمانی که اتهامات و تخلفات او به طور کامل و با دلایل و شواهد قانونی اثبات شوند، به عنوان بی‌گناه محسوب شود.

  ماده ۳۷ قانون اساسی

  در ماده ۳۷ قانون اساسی، این حق اساسی همان اصل برائت تأکید شده و قانونگذار مکلف به رعایت کامل این اصل در تدوین و تطبیق قوانین می‌باشد.

  بر این اساس، در تفسیر و اجرای قوانین، همواره باید از اعمال اصل برائت بهره‌برداری کرد تا از صدور حکم غیرعادلانه و ظالمانه جلوگیری شود.

  اندیشمندان حقوقی، از اصل برائت به منظور تضمین عدالت و دستیابی به روند دادرسی عادلانه استفاده می‌کنند. این اصل، نه تنها به معنای برخورداری از حق برائت تا زمان اثبات مجرمیت با اطمینان قطعی است، بلکه همچنین به‌عنوان یک راهنمای مهم در تفسیر و اجرای قوانین کیفری به کار می‌رود.

  بنابراین، تضمین کردن اصول اساسی اصل برائت در قانون اساسی، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تأمین عدالت و حمایت از حقوق افراد در پیشگیری از سوءاستفاده و سوءاستفاده از قدرت دولت، بسیار اهمیت دارد.

  حکم برائت چیست؟
  اصل برائت در قانون آیین دادرسی مدنی

  اصل برائت در قانون آیین دادرسی مدنی

  ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

  در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مبحثی مهم و کلیدی به نام اصل برائت مطرح شده است. این ماده می‌گوید که در صورتی که یک شخص به دلیلی ادعایی را علیه فرد دیگری مطرح کند، باید این ادعا را با ارائه مدارک و شواهد مورد اثبات قرار دهد؛ در غیر این صورت، با فراخوانی سوگند، حکم برائت از او صادر می‌شود.

  به‌طوری که عبارت این ماده بیان می‌دارد، در صورتی که فرد خواهان دعوا دلیل قانونی نداشته باشد، می‌تواند از فرد مخاطب خواسته سوگند بخواند و تصمیم دادگاه مبنی بر برائت یا معافیت از تعهدات مدعا شده اتخاذ می‌شود.

  با این وجود، باید توجه داشت که الزام سوگند گرفتن به موجب درخواست فرد خواهان، نتیجه‌ای از اصل برائت نیست، بلکه نتیجه درخواست طرفین دعواست.

  از این رو، این دو مفهوم باید با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند؛ به عبارت دیگر، برائت یا معافیت از تعهدات مدعا شده تنها نتیجه ارزیابی دادگاه بر اساس شواهد و دلایل ارائه شده است و با اجرای اصل برائت همخوانی دارد.

  بنابراین، اصل برائت در اینجا به عنوان یک مبنای حقوقی اساسی عمل می‌کند که از دادگاه‌ها می‌خواهد تا فقط در صورت داشتن شواهد و مدارک قانونی، به تصمیمات خود برسند و بر مبنای آن‌ها حکم بدهند. در واقع، این اصل به معنای برخورداری هر فرد از حق برائت و تلقی او به عنوان بی‌گناه تا زمانی که اثبات مجرمیت با اطمینان قطعی صورت پذیرد، می‌باشد.

  اصل برائت این امکان را به متهم می‌دهد که در صورت عدم داشتن شواهد قانونی، از فراخوانی سوگند بهره ببرد تا ادعای بی‌گناهی خود را تأیید کند. این ماده در واقع به دادگاه دستور می‌دهد که بر اساس این اصل، به موجب دلایل و شواهد قانونی، به تصمیم‌گیری بپردازد و متهم را بر برائت یا معافیت از تعهدات مدعا شده صادر کند.

  در نهایت، این ماده واضحاً نشان می‌دهد که اعمال اصل برائت در قانون آیین دادرسی مدنی به منظور حفظ حقوق متهمان و فراهم آوردن یک فرآیند دادرسی عادلانه و شفاف استفاده می‌شود.

  حکم برائت چیست؟
  اصل برائت قانون آیین دادرسی کیفری

  اصل برائت قانون آیین دادرسی کیفری

  ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

  در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت به‌عنوان یک اصل اساسی و حیاتی در حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته است.

  این ماده بیان می‌دارد که هرگونه اقدامی که منجر به محدود کردن آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد شود، باید با رعایت قوانین و تحت نظارت مقامات قضایی انجام شود و هرگز نباید به شکلی صورت گیرد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب برساند.

  اصل برائت در حقوق کیفری

  در موارد کیفری، رعایت اصل برائت به ویژه حیاتی‌تر است زیرا تأثیر آن بر جامعه بسیار بزرگتر است. یک حکم نادرست می‌تواند علاوه بر تهدید حیات و آزادی افراد، باعث ضربه به اعتماد عمومی و اعتبار نظام قضایی گردد.

  در موارد کیفری، حکم نادرست می‌تواند فرد را به طور نامناسب به مجازات محکوم یا از مجازات معقول برهاند. به‌علاوه، ممکن است یک مجرم خطرناک به دلیل نقص‌ها در فرآیند دادرسی از مجازات معاف شود و برای جامعه تهدید بشدت بالاتری را به ارمغان آورد.

  بنابراین، اصل برائت در حقوق کیفری نقش بسیار حیاتی دارد و تضمین می‌کند که هیچ فردی بی‌گناه تلقی نشود و هیچ فردی به طور ناعادلانه مجازات نشود، که این امر برای حفظ عدالت و استقلال قضایی بسیار حیاتی است.

  شاخه‌های حاصل از اصل برائت در حقوق ایران

  این شاخه‌هایی که از اصل برائت در حقوق ایران مشتق شده‌اند، نشان‌دهنده اهمیت و تأثیر این اصل در ساختار حقوقی کشور می‌باشند.

  به طور خلاصه، می‌توان به شاخه‌های زیر اشاره کرد:

  اصل اباحه

  این اصل مبنایی اساسی در حقوق کیفری است که بر اساس آن، قضاوت در مورد گناهان و اعمال جرمی تنها با رعایت دقیق قوانین امکان‌پذیر است و هرگونه تردید در وقوع جرم به سود متهم تفسیر می‌شود.

  اصل صحت قرارداد

  این اصل به حفظ اعتبار و صحت قراردادها و عدم اعتبار قراردادهای نامشروع و صوری تأکید می‌کند و در صورت وجود تردید در صحت یک قرارداد، باید بر اساس این اصل، قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.

  اصل آزادی قراردادها

  این اصل به معنای احترام به آزادی اراده طرفین در انعقاد قراردادها است و تأکید دارد که قراردادها باید به طور آزادانه و بدون هیچگونه فشار یا اجبار منعقد شوند.

  اصل تسلیط

  این اصل به معنای اعطای حقوق مالکیت و انتفاع به مالکان بر اموال خود است و تأکید دارد که مالکان حق انتفاع و تصرف کامل در اموال خود را دارند، مگر در مواردی که قانون به طور ویژه محدودیت‌هایی را برای آن‌ها تعیین کرده باشد.

  این شاخه‌ها نشان از تأثیر وسیعی دارند که اصل برائت در ساختار حقوقی کشور ما دارد و نشان می‌دهند که این اصل چگونه به عنوان پایه‌ای از اصول حقوقی کنونی ایران در نظام حقوقی ما وارد شده است.

  حکم برائت چیست؟
  تأثیرات و اهمیت اصل برائت در حقوق

  تأثیرات و اهمیت اصل برائت در حقوق

  در حقوق، اصل برائت تأثیرات فراوانی دارد که بر ساختار و فرآیند دادرسی و حقوقی تأثیر می‌گذارد. این اصل مهم‌ترین تأثیر خود را در تکلیف مقام تعقیب‌کننده دادسرا و تأمین دلیل و اثبات جرم انتسابی به متهم مانند یک ستون اصلی آشکار می‌سازد.

  در دعوی کیفری، دادستان به عنوان مدعی اصلی، باید با استناد به این اصل، مسئولیت اثبات بی‌گناهی متهم را در مقابل دادگاه برعهده بگیرد. از این رو، متهم مجبور به اثبات بی‌گناهی خود نخواهد بود.

  اصل برائت همچنین رویه صحیح به دست آوردن دلیل را الزامی می‌سازد که باید با رعایت اصول اخلاقی و قوانین قضایی و با رعایت کرامت انسانی صورت گیرد.

  قاضیان نیز در صورت وجود شک و تردید درباره مسئولیت متهم، باید بر اساس اصل برائت عمل کرده و در صورت لزوم، قرار منع تعقیب یا حکم برائت را صادر کنند.

  تفسیر قوانین نیز باید به نفع متهم صورت گیرد و در صورتی که تفسیر قانونی باشد، باید به نفع او تعبیر شود.

  یکی از مهم‌ترین آثار اصل برائت، منع اجبار متهم به شهادت یا اقرار علیه خود است. مقام تعقیب باید اثبات اتهامات خود را بدون استفاده از اجبار متهم به اقرار فراهم کند.

  Colorful Cozy Autumn Photo Motivational Quote Facebook Cover 2024 03 06T042720.341
  تفاوت قرار منع تعقیب و حکم برائت

  تفاوت قرار منع تعقیب و حکم برائت

  در روند دادرسی کیفری، دو مفهوم مهم وجود دارند که تأثیرات متفاوتی بر روی متهم دارند: قرار منع تعقیب و حکم برائت.

  وقتی که دادگاه تشخیص می‌دهد که متهم برای جرمی متهم نیست و مدارک و ادله کافی برای اثبات گناهش موجود نیست، حکم برائت صادر می‌شود. این به معنی آن است که متهم به تمامی اثبات‌ها مبرا شده و باید فوراً آزاد شود.

  اما قرار منع تعقیب، در مراحل ابتدایی پرونده صادر می‌شود و به معنی تعلیق یا ممنوعیت از ادامه تعقیب و پیگیری پرونده می‌باشد. این ممنوعیت می‌تواند به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر، نبود شواهد کافی، یا وجود شرایط خاصی برای متهم صادر شود.

  منع تعقیب و حکم برائت هر کدام یک چه تأثیراتی دارند؟

  در هر دو حالت، تصمیم گیری از سوی دادگاه بر اساس ادله و شواهد موجود صورت می‌گیرد و تأثیرات متفاوتی بر روی متهم دارد.

  حکم برائت از اتهامات متهم مبرا می‌کند، در حالی که قرار منع تعقیب، موقتاً پرونده را متوقف کرده و از ادامه تعقیب و پیگیری پرونده جلوگیری می‌کند.
  Colorful Cozy Autumn Photo Motivational Quote Facebook Cover 2024 03 06T042853.809
  هزینه‌های طرح شکایت کیفری

  هزینه‌های طرح شکایت کیفری

  هزینه‌های طرح شکایت کیفری ممکن است بسته به موارد مختلفی متغیر باشند. این هزینه‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

  وکالت

  اگر تصمیم داشته باشید وکیلی را برای نمایندگی در دادگاه استخدام کنید، هزینه وکالت باید مدنظر قرار گیرد. هزینه وکالت نسبت به سابقه و تخصص وکیل، نوع پرونده، و همچنین شهر و محل دادگاه متغیر است.

  هزینه‌های دادگاه

  این شامل هزینه‌های مربوط به رسیدگی دادگاه، امور ثبتی، و دیگر هزینه‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده می‌شود. این هزینه‌ها ممکن است شامل هزینه‌های مربوط به تهیه اسناد، و انجام مراحل مختلف دادگاهی باشد.

  هزینه‌های حقوقی
  در برخی موارد، افراد ممکن است بخواهند مشاوره حقوقی دریافت کنند یا از خدمات حقوقی آنلاین استفاده کنند. این خدمات نیز هزینه‌های خود را دارند.
  هزینه‌های متفرقه

  این شامل هزینه‌هایی مثل انتقال و حضور در دادگاه، هزینه‌های مرتبط با حضور شاهدان، و هزینه‌های دیگر مرتبط با پرونده است.

  به طور کلی، میزان هزینه‌ها بسته به پیچیدگی پرونده، نوع وکیل انتخابی، و مقر دادگاه متفاوت است. برای اطلاعات دقیق‌تر و دریافت تخمین هزینه‌ها، می‌توانید با وکیل خود یا با گروه وکلای یاسا مشورت کنید.

  مدت زمان طرح و پیگیری شکایات کیفری در محاکم قضای

  مدت زمان طرح و پیگیری شکایات کیفری در محاکم قضایی به موارد مختلفی بستگی دارد و به طور کلی قابل پیش‌بینی نیست. این موارد عبارتند از:

  پیچیدگی پرونده

  اگر پرونده دارای جزئیات و شواهد پیچیده‌ای باشد، ممکن است زمان طولانی‌تری برای بررسی و رسیدگی به آن نیاز باشد.

  نحوه پیشرفت دادرسی

  تعدادی از عواملی که می‌تواند موثر بر طولانی شدن یا کوتاه شدن زمان دادرسی باشد شامل تعداد جلسات دادگاه، مدت زمانی که طرفین به پایان دادگاه داده می‌شود، و نحوه ارائه شواهد و مدارک است.

  بار کاری دادگاه

  ممکن است بار کاری دادگاه‌ها بر اثر تعداد زیادی از پرونده‌های در حال بررسی، بیشتر شود که موجب تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.

  میزان امکانات موجود

  موجودیت وضعیت و آمادگی امکانات مورد نیاز برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد.

  بنابراین، به دلیل پیچیدگی و تنوع موارد مذکور، تخمین دقیقی از زمان طولانی شدن یا کوتاه شدن زمان طرح و پیگیری شکایات کیفری در محاکم قضایی قابل ارائه نیست.

  مزایای استفاده از خدمات وکلا و مشاوران دادگستری

  افزایش اطمینان و تسهیل در رسیدگی به دعاوی

  افزایش اطمینان

  وکلای دادگستری با تخصص و تجربه‌ای که در زمینه مسائل حقوقی دارند، می‌توانند به موکلان خود اطمینان بیشتری در مورد رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بخشیده و آن‌ها را در مسیر مناسبی هدایت کنند.

  تسهیل در رسیدگی به دعاوی

  با استفاده از خدمات وکلا و مشاوران دادگستری، مراحل رسیدگی به دعاوی سریع‌تر و بهبود یافته و از رفت‌وآمدهای زیاد و تنش‌زا در دادگاه جلوگیری می‌شود.

  رسیدن به نتایج مطلوب

  با داشتن وکیل کیفری یا مشاور حقوقی ماهر، می‌توان به نتایج مطلوب و دلخواه در کمترین زمان ممکن رسید و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی محافظت شود.

  صرفه‌جویی در وقت و هزینه

  استفاده از خدمات وکلا و مشاوران دادگستری می‌تواند به مشتریان صرفه‌جویی در زمان و هزینه بخشیده و فرآیند حل دعاوی را بهبود بخشد.

  رهایی از استرس‌های دادگاهی

  با داشتن وکیل یا مشاور حقوقی، مشتریان می‌توانند از رفت‌وآمدهای مربوط به حضور در دادگاه و تنش‌های مربوط به آن رهایی یابند و فرآیند رسیدگی به دعاوی را به رونق بخشند.

  تخصص و تجربه

  وکلا و مشاوران دادگستری دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه مسائل حقوقی هستند و می‌توانند مشتریان را در بهترین شکل ممکن راهنمایی کنند و به آن‌ها کمک کنند تا به نتایج مطلوب دست یابند.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا