ملکی

دعوی اثبات مالکیت و خلع ید چیست؟

 • مالکیت چیست؟

  مالکیت به یک رابطه حقوقی اطلاق می‌شود که بین فرد یا اشخاص و یک ملک یا اموال وجود دارد. در این رابطه، شخص یا اشخاص مالک حقوق و مسئولیت‌های خاصی نسبت به ملک یا اموال دارند. این حقوق ممکن است شامل تصرف، استفاده، انتقال، یا انتقال به وراثت مالکیت باشد.

  مفهوم مالکیت در حقوق مدنی و حقوق ملکی، بسته به نوع مالکیت و قوانین مربوطه، ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. مثلاً مالکیت ملکی ثبت شده در سند رسمی متفاوت از مفهوم مالکیت عینی در حقوق اسلامی باشد.
  اثبات مالکیت، به وسیله اسناد رسمی مانند عقدنامه‌ها، سند ملکیت، یا سایر مدارک حقوقی انجام می‌شود.

  این اسناد به عنوان ادله قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا مالکیت یک فرد بر روی یک ملک یا اموال را تأیید کنند. به طور کلی، اثبات مالکیت از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا این اطلاعات می‌توانند تأثیر مستقیمی بر حقوق و تعهدات افراد در جامعه داشته باشند.

  اثبات مالکیت

  برای اثبات مالکیت، افراد نیاز به اسناد مختلف دارند، و این موضوع معمولاً در مراجع قضایی بررسی و حل می‌شود. یکی از ادله اصلی برای اثبات مالکیت، سند است. این سند می‌تواند به صورت عادی یا رسمی باشد. از این دو دسته سند، سند رسمی دارای اعتبار و قدرت اجرایی بیشتری است.

  اسناد رسمی، نظیر سند مالکیت یا عقد قانونی، باعث تقویت و تضمین حقوق مالکیت می‌شوند. این اسناد معمولاً به‌صورت رسمی و تحت نظارت مقامات قانونی تهیه می‌شوند. از مزایای این اسناد می‌توان به قدرت اجرایی آنها اشاره کرد، که در صورت نقض حقوق مالکیت، تسهیل در اجرای تصمیمات قضایی را فراهم می‌کند.

  مهمترین نکته این است که در مواقع قضایی، اثبات مالکیت از اهمیت خاصی برخوردار است و مرور دقیق اسناد و ادله مالکیت به عنوان یک پروسه دقیق و ضروری مطرح می‌شود. از این رو، داشتن سند رسمی و اعتباری مرتبط با مالکیت، یکی از ابزارهای اساسی حقوقی برای حفظ حقوق مالکیت و پیشگیری از اختلافات ممکن است.

  علاوه بر اسناد رسمی، اصطلاح “مالکیت” یک مفهوم گسترده است که از جوانب مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. این تأثیرات شامل حقوق و وظایف مالک، نحوه انتقال مالکیت، و حتی اثرات مالکیت بر جوانب مالی و اقتصادی جامعه می‌شود.

  در جوانب اقتصادی، مالکیت به عنوان یک عامل مهم در تحقق اقتصاد بازار مطرح است. حقوق مالکیت می‌تواند تشویق به سرمایه‌گذاری، نوآوری، و توسعه اقتصادی کند. همچنین، در حوزه مالی، مالکیت اموال می‌تواند به عنوان تضمین برای اعتبار و تجارت اعمال شود.

  در جنبه‌های حقوقی، مالکیت می‌تواند تأثیراتی در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق ارث، حقوق طلاق، و مسائل مرتبط با مشاجرات مالی داشته باشد. همچنین، نحوه ثبت و انتقال مالکیت در سیستم قانونی متفاوتی نظیر سیستم قانونی عرفی و سیستم قانونی حاکمیتی تعیین می‌شود.

  در مواجهه با اختلافات و دعاوی حقوقی مرتبط با مالکیت، اسناد رسمی و ادله قانونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. به همین دلیل، افراد و سازمان‌ها نیاز دارند تا با دقت و اهمیت به انتقال و نگهداری اسناد مالکیت خود بپردازند.

  به طور کلی، مفهوم مالکیت یک پویانمایی پیچیده از روابط حقوقی و اقتصادی است که تأثیر بسزایی در ساختار و توسعه جوامع دارد و اهمیت ویژه‌ای در زمینه حقوق، اقتصاد، و امور اجتماعی دارد.
  دعوی اثبات مالکیت و خلع ید چیست؟
  فرآیند دعوی اثبات مالکیت و خلع ید

  فرآیند دعوی اثبات مالکیت و خلع ید

  در فرآیند دعوی اثبات مالکیت و خلع ید، مسائلی نظیر تصاحب اموال، حقوق انتفاع، و اختلافات مرتبط با مالکیت ناشی از موارد متعدد، به ویژه در زمینه‌های خصوصی و تجاری، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  این دعوا می‌تواند ناشی از اشکالات در سندنامه‌ها، تغییرات در امور وراثت، یا انتقالات مالکیت پیچیده‌تر ناشی از قراردادها و تعهدات قبلی باشد.

  از جمله نقاط حیاتی در دعوی اثبات مالکیت خلع ید، معتبریت و قوت ادله است. مدعی باید توانایی داشته باشد تا با استفاده از مدارک و شواهد متعدد، مالکیت خود را اثبات کند.

  این ادله ممکن است شامل اسناد رسمی، شهادت‌نامه‌ها، شواهد عیانی، یا حتی حقوق انتفاعی مرتبط با مالکیت باشد.

  دعوی اثبات مالکیت و خلع ید، علاوه بر تأثیرات فردی، در جوانب اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرگذار است. این دعوا می‌تواند به پایه‌ریزی اموال و تراکم مالکیت در جوامع کمک کند، یا در موارد اختلافی مربوط به تجارت و صنعت، ابهامات را برطرف سازد.

  در مواجهه با دعوی اثبات مالکیت و خلع ید، اطلاعات کامل و دقیق، انتخاب وکیل ملکی متخصص، و استفاده از رویه‌های قانونی صحیح، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

  این دعاوی ممکن است زمان‌بر و پیچیده باشند، اما اهمیت آنها در حفظ عدالت و تعیین حقوق و وظایف مالکان، امری غیرقابل انکار است.

  دعوی اثبات مالکیت و خلع ید چیست؟
  دعوی اثبات مالکیت چه شرایطی دارد؟

  دعوی اثبات مالکیت چه شرایطی دارد؟

  تحلیل کامل مراحل و اصول موردنیاز برای اثبات حقوق مالکیت در دعاوی اموال

  دعوی اثبات مالکیت به عنوان یکی از دعاوی پرکاربرد در زمینه حقوق ملکی، افراد را موظف به ارائه ادله و مدارک قاطع برای ثابت کردن حقوق مالکیت خود می‌کند. در این راستا، مراحل و شرایط طرح دعوای اثبات مالکیت را می‌توان به چندین نقطه مهم خلاصه کرد.

  نخستین شرط این دعوا، وجود قرارداد کتبی یا شفاهی است. خواهان دعوا باید به صورت واضح و بدون ابهام، ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد انتقال مالکیت یا حقوق مالکیت ارائه دهد. سند عادی یا ادله‌ای نظیر شواهد شفاهی در این مرحله بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.

  در ادامه، اثبات اعتبار قرارداد یکی دیگر از گام‌های اساسی است. خواهان باید موفق به تأیید این موضوع شود که قرارداد اعتبار دارد و می‌تواند به عنوان مبنای مالکیت مورد تأیید قرار گیرد. این اثبات ممکن است از طریق مدارک قانونی، شواهد مالی، یا شواهد دیگر به‌دست آید.

  سپس، الزام به تنظیم سند عادی یا رسمی از جمله شرایطی است که در دعوای اثبات مالکیت بسیار اهمیت دارد. اگر خواهان دعوا دارای سند عادی است، باید این سند را به‌عنوان ادله اصلی مالکیت ارائه دهد. در صورت عدم وجود سند رسمی، ادله‌ای مانند شواهد شفاهی یا اقدامات عملی نیز برای تقویت دعوا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  دعوای اثبات مالکیت، به ویژه زمانی که قرارداد بیع علی‌الخصوص در میان باشد، نیازمند تأکید بر وقوع قرارداد بیع و تبیین شرایط مرتبط با آن است. این نقطه در تأیید مالکیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

  در پایان، تطابق مالک ثبتی و مالک حقیقی نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اگرچه ثبت مالکیت در سند ثبتی مهم است، اما ممکن است با مالک حقیقی مطابقت نداشته باشد، که در این صورت دعوای اثبات مالکیت به یک مرحله بحرانی می‌رسد.

  با رعایت این شرایط، دعوای اثبات مالکیت به نقطه اوج خود در دادگاه‌ها می‌رسد، و با ارائه ادله و مستندات معتبر، افراد می‌توانند حقوق مالکیت خود را به‌طور کامل تأیید و حفظ کنند.

  دعوی اثبات مالکیت و خلع ید چیست؟
  تجزیه و تحلیلی از مراحل اثبات حقوق مالکیت در دعاوی اموال

  تجزیه و تحلیلی از مراحل اثبات حقوق مالکیت در دعاوی اموال

  دعوای اثبات مالکیت، یکی از رایج‌ترین دعاوی حوزه حقوق ملکی است که در آن افراد برای اثبات حق خود در مورد مالکیت نسبت به طرح دعوا می‌پردازند.

  در این حوزه، برای ایجاد یک دعوای اثبات مالکیت، شرایط و موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند:

  وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

  خواهان دعوای اثبات مالکیت باید بلافاصله نسبت به اثبات وجود قراردادی که مالکیت را انتقال داده یا به مالکیت ادعا شده ارتباط دارد، اقدام نماید. این موضوع معمولاً با ارائه سند عادی یا ادله دیگری که قرارداد را نشان دهند، انجام می‌شود.

  اثبات اعتبار قرارداد

  تایید اعتبار قرارداد یکی از موارد اساسی در دعوای اثبات مالکیت است. این اثبات می‌تواند از طریق ادله و مدارکی باشد که نشان‌دهنده اعتبار و اجرایی بودن قرارداد باشند.

  الزام به تنظیم سند رسمی

  طراحی و انجام سند نیز یکی از شرایط حائز اهمیت در دعوای اثبات مالکیت است. این الزام به منظور تقویت ادله و تأیید انتقال مالکیت به‌وسیله اسناد رسمی انجام می‌شود، به‌ویژه زمانی که مقایسه بین دارندگان سند عادی و رسمی صورت می‌پذیرد.

  با رعایت این شرایط و مراحل در طرح دعوای اثبات مالکیت، افراد قادر به ایجاد پرونده‌های قانونی قوی و تأثیرگذار برای حفظ حقوق مالکیت خود خواهند بود.

  به‌ویژه در مواردی که مسائلی نظیر انتقال ملک از طریق قراردادها و قوانین مختلف به وجود می‌آید، دعوای اثبات مالکیت می‌تواند ابزاری اساسی برای حل اختلافات و رسیدگی به ادعاهای مالکیت باشد.

  اثبات مالکیت و اثرات آن

  خلع ید و برطرف کردن تصرفات قبلی و  تعیین جبران خسارات در حوزه حقوق ملکی

  اثبات مالکیت، عملی حیاتی در حوزه حقوق ملکی است که در صورت انجام، اثرات و تبعات زیادی بر جریانات حقوقی فرد یا اشخاص مرتبط با ملک یا اموال به وجود می‌آورد.

  این اقدام حقوقی، نه تنها به تصدیق حق مالکیت مشخصه یک شخص، بلکه به تأثیر بر موقعیت حقوقی فرد یا اشخاص در مواجهه با تصرفات قبلی متصرف می‌پردازد.

  در صورت اثبات مالکیت، نتایجی قابل توجه برای فرد یا اشخاص مالک به دنبال دارد. ازجمله این اثرات می‌توان به محو تصرفات قبلی و آثار متصرف اشاره کرد. به عبارت دیگر، این اقدام باعث پاکسازی وضعیت قانونی ملک یا اموال می‌شود و حق مالکیت با اطمینان بیشتری تأیید می‌شود.

  در این سناریو، اگر تصرفات متصرف قبلی از نوع عدوانی بوده باشد، اثرات قانونی این تصرفات نیز به وسیله اثبات مالکیت معکوس خواهند شد. به عبارت دیگر، در صورت تایید تصرف عدوانی، متصرف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و جبران خسارات حاصله ملزم می‌شود. این اجرای حکم به عنوان یک ابزار قانونی جهت تأمین حقوق فرد یا اشخاص مالک مطرح می‌شود.

  در نتیجه، اثبات مالکیت نه تنها به تأیید حقوق مالکیت افراد می‌انجامد، بلکه با رخداد این اثبات، دسترسی به ابزارهای قانونی جهت پیگیری حقوق مالکانه و جبران خسارات ناشی از تصرفات غیرقانونی فراهم می‌شود. این اقدام حقوقی، ارتقاء امنیت حقوق مالکیت و حمایت از تصمیمات قضایی مرتبط با آن را فراهم می‌کند.

  دلایل اثبات مالکیت

  اهمیت سند، شاهد، و اماره ید در روند تعیین مالکیت

  اعتبار مالکیت و تأیید آن یک مرحله حیاتی در حوزه حقوق و امور مالی است. در مواقعی که اختلافات مالی بر سر ملک یا اموال به وجود می‌آید، داشتن اطلاعات و دلایل قاطع برای اثبات مالکیت از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه، به توضیح بیشتر درباره دلایل اثبات مالکیت پرداخته می‌شود:

  سند مالکیت

  سند مالکیت یکی از ابزارهای قانونی قوی برای اثبات مالکیت است. وجود این سند به عنوان ثبوت نامه مالکیت، موجب تسهیل فرآیند تعیین مالکیت و اجرای حقوق مالکانه می‌شود. سند مالکیت عموماً از سوی دولت یا مقامات مربوطه صادر می‌شود و به عنوان شاهد قانونی مالکیت مورد ارزش قرار می‌گیرد.

  شاهدان

  شاهدان یکی دیگر از مهمترین دلایل اثبات مالکیت هستند. اگرچه شهادت‌ها نباید به طور سبز؛ اما در صورت وجود شاهدان معتبر و راستگو، این شاهدان می‌توانند نقش اساسی در تثبیت حقیقت و اثبات مالکیت ایفا کنند. این شاهدان ممکن است شاهدان عینی باشند که به صورت مستقیم مالکیت را تصدیق کنند یا شاهدان فی‌البداهه که توانایی روایت و توضیح درستی از وضعیت مالی را داشته باشند.

  اماره ید (تصرف)

  اماره ید یا تصرف به عنوان یکی از مولفه‌های اثبات مالکیت مطرح می‌شود. زمانی که فرد مالی را به صورت طبیعی و متناسب با حقوق مالکانه استفاده کرده و به عنوان مالک با آن رفتار کند، تصرف او نیز به عنوان یک دلیل اثبات مالکیت مطرح می‌شود. این رویکرد به خصوص در مواقعی که دیگر دلایلی مثل سند مالکیت موجود نباشد، اهمیت بالایی پیدا می‌کند.

  در کل، اثبات مالکیت نقش حیاتی در حفظ حقوق مالکانه دارد و فرآیند تصمیم‌گیری در مواقع اختلافات مالی را تسهیل می‌دهد. استفاده هوشمندانه از دلایل مختلف اثبات مالکیت، اطمینان به حقوق مالکانه را تقویت می‌کند و در جلب اعتماد مراجع قضایی و حکومتی تأثیر مثبت دارد.
  دعوی اثبات مالکیت و خلع ید چیست؟
  مدارک لازم برای اثبات مالکیت

  مدارک لازم برای اثبات مالکیت

  چگونگی تهیه و استفاده از تصاویر مصدق و مدارک حقوقی

  در فرآیند اثبات مالکیت، تدوین مدارک صحیح و قابل اعتماد اساسی است.

  برای این منظور، مدارک و منضمات مورد نیاز برای اثبات مالکیت باید به دقت تهیه و مورد استفاده قرار گیرند.

  این اسناد شامل :

  • تصاویر مصدق سند یا قرارداد
  • تصاویر مصدق رسید پرداخت وجه
  • استشهادیه جهت درخواست استماع شهادت از شهود و مطلعین
  • درخواست‌های استعلام و در صورت لزوم، درخواست‌های جلب نظر کارشناس و انجام تحقیقات محلی می‌شوند.

  این عناوین و مدارک، به کمک راهبردها و راهکارهای مختلف، مالکانه را به راحتی اثبات می‌کنند. اطلاعات دقیق و صحیح در این مدارک، اعتبار قوی برای ادعاهای مالکیت فراهم می‌کنند و تأثیر گذاری بیشتری در مسائل قانونی و حقوقی دارند.

  صلاحیت‌های دادگاه در امور اثبات مالکیت

  در فرآیند اثبات مالکیت، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امر از اهمیت چشمگیری برخوردار است و بسته به نوع مال (منقول یا غیرمنقول)، معیارها و محدوده صلاحیت دادگاه تعیین می‌گردد.

  اگر مال مورد اختلاف غیرمنقول باشد، اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول انجام شود.

  اما اگر اختلاف مالکیت مربوط به مال منقول باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به این امور، دادگاه محل اقامت مدعی علیه که مال منقول در تصرف اوست، می‌باشد.

  این تطبیق دقیق با نوع مال، به مالکان این امکان را می‌دهد که ادعاهای مالکیت خود را در دادگاه مناسب و با صلاحیت اثبات نمایند.

  تحلیل قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت در حوزه حقوق مدنی

  دعوای اثبات مالکیت در قانون مدنی با مجموعه‌ای از مواد و مقررات مشخص شده است که نقش اساسی در تعیین حقوق و تصمیم‌گیری در مواقع اختلافات مالکیت ایفا می‌کنند.

  در این چارچوب، برخی از مواد مهم این قوانین به شرح زیر می‌باشند:

  ماده ۳۰ قانون مدنی

  ماده ۳۰ از قانون مدنی اصلی را که به حقوق مالکیت اشاره دارد به شرح زیر می‌توان تفسیر کرد:

  “هر مالکی حق تصرف و انتفاع کامل را در ملک خود دارد، مگر در موارد مستثنی که قانون تعیین کرده باشد.”

  این ماده مبحث اصلی حقوق مالکیت را تأیید می‌کنده و به مالک اجازه می‌دهد که به طور کامل از ملک خود استفاده نماید. حق تصرف به معنای استفاده فیزیکی از ملک و حق انتفاع به معنای دریافت منافع اقتصادی از ملک را شامل می‌شود.

  هرچند که این حقوق به صورت کلی به مالک اعطا می‌شوند، اما مستثنیاتی نیز در نظر گرفته شده‌اند که ممکن است محدودیت‌ها یا استثناها در حقوق مالکیت اعمال کنند. این استثناها معمولاً تحت قوانین و مقررات مختلف، به عنوان محدودیت‌های زمینه‌ای یا محدودیت‌های عمومی مطرح می‌شوند.

  ماده ۳۱ قانون مدنی

  ماده ۳۱ از قانون مدنی که به مسائل حقوقی مالکیت اشاره دارد را می‌توان به شرح زیر تفسیر کرد:

  هیچ مالکی نمی‌تواند بدون حکم قانونی از تصرف خود در مال خارج شود.

  این ماده به اصل عدم تصرف غیرقانونی در مالکیت اشاره دارد. به عبارت دیگر، یک مالک باید به احترام حقوق مالکیت دیگران بپردازد و نمی‌تواند بدون رعایت قوانین و حقوق مربوطه اقدام به خروج از تصرف خود در ملک نماید. این ماده جلوگیری از اعمال تصرف غیرقانونی و حفظ حقوق مالکیت را تأکید می‌کند.

  بنابراین، هر تصرف یا انتقالی که ممکن است به نقض حقوق مالکیت دیگران منجر شود، باید مطابق با حکم و قوانین مربوطه انجام شود.

  ماده ۳۲ قانون مدنی

  ماده ۳۲ از قانون مدنی که به ثمرات و متعلقات مالکیت اموال اشاره دارد، را می‌توان به شرح زیر تفسیر کرد:

  تمام ثمرات و متعلقات اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، مال مالک می‌باشد.

  این ماده بیان می‌کند که تمام محصولات و جزئیات مرتبط با مالکیت، صرفاً به مالک متعلق است. به عبارت دیگر، مالک یک ملک (آیا ملک منقول باشد یا نباشد) حق انحصاری بر تمامی ثمرات، مزایا و متعلقات آن را دارد.

  این حقوق می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، حاصلات صنعتی، سودهای مالی و هر نوع مزایای دیگری باشد که به طور طبیعی یا در نتیجه عملیات مالک به وجود می‌آید. ماده ۳۲ قانون مدنی، حقوق مالکیت را تا آخرین ابعاد و انحصارات آن تضمین می‌کند.
  ماده ۳۳ قانون مدنی

  ماده ۳۳ قانون مدنی این اصل را روشن می‌کند:

  نتاج حیوانات در ملکیت مالک مادر است. این اصل حاکمیت مالکیت بر نتایج حیوانات را تعیین می‌کند.

  به عبارت دیگر، اگر شما مالک یک حیوان هستید و این حیوان نتاج (فرزند) داشته باشد، بر اساس این ماده، نتاج حیوان نیز در ملکیت شما قرار دارد. این مفهوم برای انواع حیوانات مختلف اعم از خانگی و یا مورد استفاده تجاری و صنعتی اعمال می‌شود.

  این ماده به عنوان یک قاعده حقوقی مهم در تعیین مالکیت بر نتاجات حیوانات به کار می‌رود و حقوق و مسئولیت‌های مالک را در این زمینه مشخص می‌کند.
  ماده ۳۵ قانون مدنی

  ماده ۳۵ از قانون مدنی به وضوح اعلام می‌کند:

  تصرف به عنوان دلیل مالکیت ارائه می‌شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود.” این ماده به اصطلاح یک اصل مهم در حوزه حقوق مالکیت است و در زمینه اثبات مالکیت تأثیرگذار است.

  به این معنا که اگر کسی یک ملک را تصرف کند، به احتمال زیاد این تصرف به عنوان دلیل مالکیت در نظر گرفته خواهد شد. اما اگر کسی مخالفت کند و ثابت کند که تصرف به درستی انجام نشده یا از لحاظ قانونی موجب مالکیت نشده، این اصل تصرف به عنوان دلیل مالکیت را غیرمعتبر خواهد کرد.

  این مفهوم در حقوق مالکیت زمین، املاک منقوله، و دیگر اموال به کار می‌رود. به این ترتیب، اگر کسی توانایی ثابت کند که تصرف او مبتنی بر حقوق مالکیت معتبر نیست، این تصرف نمی‌تواند به عنوان مالکیت معتبر در نظر گرفته شود.
  ماده ۳۸ قانون مدنی
  مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجاور آن است. این مفهوم به این معناست که اگر شما مالک یک قطعه زمین باشید، مالکیت شما نه تنها بر روی زمین بلکه همچنین بر فضای هوا و زیرزمین آن نیز گسترده می‌شود.

  این اصل حقوقی نشان‌دهنده وجود ارتباط و ترتیبی بین مالکیت زمین و فضای اطراف آن است. به عبارت دیگر، مالک یک قطعه زمین حق دارد که نه تنها روی سطح زمین بلکه به ارتفاع و عمق آن نیز حقوق مالکیت داشته باشد. این شامل هوا و فضای هوایی بالای زمین و همچنین زیرزمین مرتبط با آن می‌شود.

  این ماده می‌خواهد از ابهاماتی که ممکن است در مورد ابعاد مالکیت زمین پیش آید، پیشگیری کند و اطمینان حاصل کند که مالک زمین به عنوان یک دارنده حقوق، حقوقی جامع بر روی زمین و فضای اطراف آن دارد.

  این قوانین با جزئیات حقوق و مسئولیت‌های مالکان را تعیین کرده و اصول اساسی را برای اثبات مالکیت فراهم می‌آورند. تدابیری که در این قوانین تعیین شده است، به مردم امکان می‌دهد که در مواقع اختلافات مالکیت از حقوق خود بهترین‌طور استفاده کنند و به دادگاه‌ها توجیهات قانونی را ارائه دهند.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا