خانواده

طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟

 • طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد

  به عنوان مشاهده‌ی ارتباط‌ ها و تجربیات متعدد در زمینه ازدواج، مشخص است که علل فراوانی می‌توانند منجر به طلاق گردند، که یکی از آن‌ها ممکن است به مسائل مرتبط با جنسیت و روابط زناشویی باز گردد.

  یکی از اهداف مهمی که در اسلام برای ازدواج در نظر گرفته شده است، برآورده کردن نیازهای جنسی از سوی زن و شوهر است.

  اگر به هر دلیلی این اهداف مهم در رابطه زناشویی ایجاد نشود و باعث شود که زوجین از لذت رابطه جنسی مشروع با یکدیگر محروم شوند، این ممکن است به پایان زندگی مشترک آنان در قالب طلاق منتهی گردد.

  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟
  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟

  در حقیقت، حقوق و مقررات مربوط به طلاق مستقیماً وجود مشکلات جنسی را به عنوان دلیل قطعی برای طلاق مورد نظر قرار نمی‌دهد؛ اما با این حال، زوجین می‌توانند به دلیل مسائل جنسی، تقاضای طلاق را به اساس قانونی و مشروعیت دلیل بنیادی تراز ارائه دهند.

  به استناد به تحلیل‌های انجام شده در زمینه علل طلاق، می‌توان به ناتوانی جنسی مرد یا زن به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موجب انجام طلاق اشاره نمود.

  وجود بیماری‌های جنسی، چه بعد از انجام نکاح و چه قبل از آن، ممکن است باعث به وجود آمدن مشکلات جنسی در زندگی زوجین گردد.

  گاهاً زوجین پیش از انجام نکاح از وجود مشکلات جنسی در خود آگاه نبوده و تا زمان تصمیم‌گیری برای رابطه جنسی و بچه‌دار شدن، این امر را متوجه نمی‌شوند.

  البته، اگر زوجین از وجود مشکلات جنسی خود آگاه باشند، توصیه می‌شود که پیش از انجام نکاح این اطلاعات را با طرف مقابل به اشتراک بگذارند تا مسائل طلاق و یا فسخ نکاح در آینده مطرح نشود.

  در دعاوی طلاق که در دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شوند، وضوحاً مشاهده می‌شود که اغلب این پرونده‌ها به دلیل ناتوانی جنسی یکی از زوجین، به درخواست طلاق انجام شده است.

  بیماری یا مشکل جنسی ممکن است از سوی هر یک از زوجین باشد، که این مسئله می‌تواند منجر به تصمیم برخاستن زن به درخواست طلاق گردد. در صورتی که زن دلایل مشروعی برای طلاق داشته باشد، حتی در صورت ناتوانی جنسی شوهر، می‌تواند درخواست طلاق را ارائه دهد.

  ناتوانی جنسی شوهر باعث می‌شود که همسر قادر به تجربه رابطه مطلوب خود با شوهر نشود و در این حالت، تقاضای طلاق از طرف همسر مطرح می‌شود.

  بنابراین، طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد به موضوع عسر و حرج متصل می‌شود و همسر با اثبات عسر و حرج خود، نهایتاً مراحل طلاق را طی می‌کند.

  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟
  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟

  آیا زوجه می تواند به دلیل ناتوانی جنسی مرد درخواست طلاق دهد؟

  زوجه می‌تواند به دلیل ناتوانی جنسی شوهر تقاضای طلاق کند. به عنوان یک اصل کلی، زنان نیز در موارد مختلف می‌توانند حق طلاق را داشته باشند و این حق تنها به شوهر محدود نیست.

  در صورتی که مشکلات جنسی از طرف شوهر باشد، لازم است که ابتدا مراحل درمان این مشکل انجام شود. اگر درمان موفقیت آمیز باشد و مشکل جنسی شوهر حل شود، زن دیگر دلیلی برای تقاضای طلاق ندارد. اما اگر درمان به نتیجه نرسد و مشکل ادامه داشته باشد، زن می‌تواند در شرایط مناسب تقاضای طلاق داشته باشد.

  باید تاکید شود که ناتوانی جنسی مرد به تنهایی نمی‌تواند دلیل مطلقی برای طلاق باشد، و زوجه باید اثبات عسر و حرج خود در دادگاه ارائه دهد.

  در این زمینه، قانون به صورت کلی به مسائل مرتبط با مشکلات جنسی به عنوان دلیل طلاق پرداخته و تصمیم‌گیری دادگاه بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده انجام می‌شود.

  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی زوج و عسر و حرج

  عسر و حرج، راهی قانونی برای طلاق است که زن امکان طلاق گرفتن از همسر را از طریق موارد عسر و حرج دارد. عسر و حرج در واقع شرایطی است که زن به دلایل مختلف زندگی مشترک برای او سخت شده و امکان ادامه دادن رابطه را ندارد.

  در بسیاری از زندگی‌های مشترک، رفتارهایی از سوی شوهر سبب می‌شود تا زوجه در مشقت و سختی قرار گیرد و نتواند زندگی لذت بخش و با آرامشی را داشته باشد.

  در این صورت قانونگذار مواردی را پیش بینی کرده است که زوجه امکان ارائه درخواست طلاق را داشته باشد. از این حیث ناتوانی جنسی مرد می‌تواند از جمله مواردی باشد که زوجه درخواست طلاق را داشته باشد.

  در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به ۵ مورد از شرایط عسر و حرج اشاره شده است که این موارد برای درخواست طلاق، حصری نیستند.

  در بند پنجم ماده مزبور به این موضوع اشاره شده است که اگر شوهر مبتلا به بیماری صعب العلاج شده و این موضوع منجر به مختل شدن روند زندگی زناشویی گردد، می‌تواند برای صدور حکم طلاق از طرف دادگاه دلیل موجهی باشد. حال زوجه اگر مدعی این است که همسر او مشکل جنسی دارد، باید بتواند با ارائه مدارک و دلایل کافی دادگاه را متقاعد کند که این شرایط برای او دیگر غیر قابل تحمل شده و از دادگاه می‌خواهد که حکم طلاق را صادر نماید.

  ثابت کردن عسر و حرج در موضوع ناتوانی جنسی شوهر می‌تواند باعث شود تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده و به تبع آن نیز زوجه اقدام به ثبت طلاق در محضر کند. این اثبات به کمک وکیل طلاق راحت‌تر خواهد بود.

  زوجه باید مشکلات جنسی شوهر مانند عنن، حضاء و سایر موارد را در متن دادخواست اشاره نموده و با پیوست مدارک پزشکی از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را داشته باشد.

  در واقع قضات دادگاه‌های خانواده به تنهایی دلیل ناتوانی جنسی شوهر را برای صدور حکم طلاق موجه نمی‌دانند و برای آن که قاضی طبق خواسته زوجه حکم طلاق را صادر کند، بایستی ثابت شدن عسر و حرج انجام شود.

  زوجه باید در زمان حضور در دادگاه با ارائه مدارک لازم و همچنین اظهاراتی ثابت کند که ناتوانایی جنسی مرد باعث شده که امکان تحمل ادامه زندگی مشترک با زوج را نداشته باشد و از دادگاه تقاضا می‌کند که اقدام به صدور حکم طلاق کند.

  لازم به ذکر است که اگر طبق آزمایشات پزشکی و در طول مراحل درمان ثابت شود که ناتوانایی جنسی شوهر برای مدت کوتاهی قابل درمان نیست و زوجه بیم آن را داشته باشد که امکان بچه دار شدن را نداشته باشد، دادخواست طلاق به دادگاه می‌دهد.

  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟
  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟

  درخواست طلاق به دلیل ناتوانایی جنسی شوهر

  درخواست طلاق به دلیل ناتوانایی جنسی شوهر یکی از مسائلی است که زوجه می‌تواند با اثبات عسر و حرج، براساس قوانین اقدام نماید. برای بهتر درک کیفیت مشکلات جنسی در آقایان و تأثیر آن بر طلاق، نیاز است که به برخی از بیماری‌های شایع در این زمینه پرداخته شود.

  بیماری‌های شایع

  منهاج‌هایی چون عنن، حضاء، مقطوع بودن آلت تناسلی، و زود انزالی از جمله مواردی هستند که زوجه ممکن است بر اساس آن‌ها تقاضای طلاق کند. بیماری‌های جنسی نه تنها می‌توانند رابطه جنسی را ناپایدار کنند بلکه موجب ناتوانی در باروری هم گردند.

  در هر صورت، وجود بیماری‌های جنسی می‌تواند به این دلیل باشد که زن و مرد نتوانند لحظات لذت بخش زندگی زناشویی خود را به اشتراک بگذارند.

  این موضوع می‌تواند از طریق درمان قابل رفع باشد یا در موارد خاصی که درمان مقرون به صرفه نباشد، باعث تصمیم به طلاق شود.

  باید تاکید شود که درخواست طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد معمولاً در صورتی مطرح می‌شود که بیماری به حدی پیشرفته و مستدام باشد که تداوم آن نیازمند مدت زمان طولانی یا به طور کلی غیرممکن به نظر آید.

  همچنین، اگر بیماری باعث شود زوجه نتواند برای مدتی باروری و فرزندآوری را تجربه کند، این موضوع نیز می‌تواند به عنوان یک دلیل موثر برای طلاق مطرح گردد.

  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟
  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟

  شرایط و نحوه اثبات

  در مواردی که زوجه تصمیم به درخواست طلاق به دلیل ناتوانایی جنسی شوهر دارد، باید مراقبت کند که ارائه دلایل محکمه پسند و متناسب با قانون باشد.

  در اینجا، توضیحات بیشتری در مورد شرایط و نحوه اثبات موارد مختلف ارائه می‌شود:

  عسر و حرج متناسب با قانون

  • زوجه باید ارائه دهد که ناتوانی جنسی شوهر به حدی است که زندگی زناشویی برای او غیرقابل تحمل شده است.
  • این عسر و حرج باید متناسب با قوانین و مقررات حاکم در محل مورد نظر باشد.

  اثبات ناتوانی جنسی

  • زوجه باید اثبات کند که ناتوانی جنسی شوهر به گونه‌ای است که تأثیر مستقیم و اساسی بر زندگی زناشویی ایشان دارد.
  • شواهد پزشکی و روانشناسی ممکن است برای اثبات ناتوانی جنسی مورد نیاز باشد.
  محکمه پسندی دلایل

  دلایل ارائه شده باید محکمه پسندی داشته باشند و اثبات شوند که ناتوانی جنسی به حدی است که زندگی زناشویی را برای زوجه غیرقابل تحمل کرده است.

  نقض حقوق مدنی

  زوجه باید نشان دهد که ادامه روابط زناشویی در شرایط فعلی نقض حقوق مدنی او را تشکیل می‌دهد.

  نقض حقوق زناشویی

  زوجه باید ثابت کند که ناتوانی جنسی شوهر نقض حقوق زناشویی ایشان را تشکیل داده و به طلاق اجازه دهد.

  توجه به این نکات و ارائه شواهد قوی به دادگاه، به زوجه امکان می‌دهد تا درخواست طلاق را به دلیل ناتوانایی جنسی شوهر بدون رضایت وی ارائه دهد و امکان اخذ حکم طلاق را فراهم کند.

  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟
  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟

  مراحل طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد

  در صورتی که شوهر دارای مشکلات جنسی مانند عنن، خضاء، زود انزال و مواردی از این قبیل بوده و زوجه نیز تقاضای طلاق داشته باشد، لازم است که یک سری مراحل مشخصی در این زمینه انجام شود.

  مراحل طلاق از طرف زوجه به دلیل مشکل جنسی مرد، همان مراحل عادی است که در دعاوی طلاق خصوصاً طلاق از طرف زن در قانون اشاره شده است.

  اگر تصمیم زوجه برای طلاق قطعی باشد، باید ابتدا در سامانه تصمیم ثبت نام لازم را انجام دهد. در واقع ثبت نام در این سامانه برای شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق انجام می‌شود. با انجام دادن جلسات متعدد مشاوره، در صورتی که زوجه همچنان بر روی نظر خود برای طلاق مصمم باشد، گواهی عدم امکان انصراف از طلاق صادر می‌شود.

  مرحله بعدی در طلاق به دلیل وجود بیماری و یا مشکل جنسی در شوهر، نگارش و تنظیم دادخواست طلاق برای ارائه به دادگاه است. متن دادخواست طلاق باید با اشاره به ناتوانی جنسی شوهر طبق مدارک پیوست شده باشد.

  تنظیم متن دادخواست طلاق بهتر است که به وکیل خانواده متخصص سپرده شود تا نواقص شکلی و یا ماهوی در متن دادخواست وجود نداشته باشد.

  با تنظیم دادخواست و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، رسیدگی پرونده در دادگاه شروع می‌شود. مرحله داوری در طلاق از طرف زوجه به دلیل ناتوانی جنسی مانند سایر طلاق‌های یک طرفه وجود دارد و سپس دادگاه جلسات دادرسی را برگزار می‌کند.

  در صورت ثابت شدن عسر و حرج زوجه در موضوع طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند. با صدور این گواهی زوجه می‌تواند به محضر مراجعه کند و ثبت محضری طلاق را انجام دهد. در زمان ثبت طلاق باید حداقل دو نفر شاهد حضور داشته باشند.

  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟
  طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد چگونه است؟

  مدارک طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد

  در مراحل درخواست طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد، زوجه نیازمند تهیه و ارائه مدارک مهمی است تا دادگاه به درستی بتواند ادعاها و ادله مرتبط با ناتوانی جنسی همسر را بررسی نماید. مدارک مهمی که در این راستا مورد نیاز است، عبارتند از:

  کد رهگیری سامانه ثنا

  این کد مختصری است که به زوجه امکان مراقبت از مسائل حقوقی و ثبت درخواست طلاق را فراهم می‌آورد. زوجه باید این کد را تهیه و به دادگاه ارائه دهد.

  شناسنامه و کارت ملی زوجه

  مدارک هویتی زوجه که برای هر اقدامی در دادگاه لازم است و اطلاعات شخصی و هویتی او را تأیید می‌کند.

  سند ازدواج

  این سند مؤثر در اثبات وجود ارتباط قانونی زوجین و به عنوان یکی از مدارک اساسی درخواست طلاق محسوب می‌شود.

  گواهی پزشکی قانونی

  این گواهی متعلق به تشخیص پزشکان مختصص درباره مشکل جنسی شوهر است و باید نشان دهد که مشکل ایشان قابل درمان نیست و بر زندگی زوجه تأثیر گذاشته است.

  گواهی عدم امکان سازش

  این گواهی می‌بایست توسط دادگاه صادر شود و نشان دهد که با توجه به ناتوانی جنسی شوهر، امکان سازش برای زوجه وجود ندارد.

  پس از تهیه این مدارک، مرحله بعدی زوجه متقاضی طلاق، نگارش و تنظیم دادخواست طلاق به ویژه با اشاره به مشکل جنسی شوهر است. این متن باید با دقت و به همراه مدارک پزشکی و دلایل محکمی به دادگاه ارائه شود. در نهایت، ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شروع رسیدگی به پرونده در دادگاه ادامه خواهد داشت.

  توجه به جلسات مشاوره قبل از طلاق نیز اهمیت دارد تا زوجه بتواند به‌طور کامل از عواقب این تصمیم آگاه شود و اطمینان حاصل کند که این تصمیم مطابق با مصلحت شخصی و اجتماعی او است.

  مشاوره حقوقی چگونگی درخواست طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد

  درخواست طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد یک مسئله حساس و پیچیده است که نیاز به مشاوره حقوقی دارد تا فرد درست و با دقت اقدامات خود را انجام دهد.

  برخی از سوالات رایج که ممکن است در ذهن زنانی که به دلیل مشکلات جنسی همسر، تصمیم به طلاق گرفته‌اند، پیش بیایند عبارتند از:

  آیا ناتوانی جنسی می‌تواند دلیل موجه برای طلاق باشد؟

  بله، طبق قوانین حقوقی، ناتوانی جنسی می‌تواند به عنوان یک دلیل موجه برای طلاق مطرح شود. اما لازم است مستندات پزشکی و اثباتی ارائه شود که نشان دهد این ناتوانی برای زوجه قابل تحمل نیسته و منجر به عسر و حرج زندگی مشترک شده است.

  چه مدارکی برای طلاق به دلیل مشکل جنسی لازم است؟

  برای تقاضای طلاق به دلیل ناتوانی جنسی مرد، مدارکی مانند گواهی پزشکی قانونی، گواهی عدم امکان سازش، سند ازدواج، کارت ملی، و کد رهگیری سامانه ثنا از مدارک اساسی هستند که باید تهیه و به دادگاه ارائه شوند.

  چگونه می‌توانم از مشاوره حقوقی در طلاق بهره‌مند شوم؟

  می‌توانید با تماس با وکلای ما و درخواست مشاوره حقوقی، از جلسات حضوری، تلفنی یا مکاتبه با وکیل آنلاین بهره‌مند شوید. این مشاوره شامل توضیح در مورد حقوق و تعهدات شما، راهنمایی در مورد مدارک لازم، و تشریح مراحل طلاق خواهد بود.

  مشاوره حقوقی در این زمینه می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری برای آینده خود بگیرید و مسیر طلاق را به درستی طی کنید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا