خانواده

شرط تنصیف اموال مرد پس از طلاق

 • شرط تنصیف اموال مرد پس از طلاق

  از سال ۱۳۶۰ به بعد، در اسناد ازدواج، شروطی به نام “شروط ضمن عقد” به کار گرفته شدند که سردفتر مکلف به خواندن و توضیح آن‌ها برای زوجین است.

  این شروط به زوجین امکان می‌دهد که زیر هر کدام از آنها که قبول می‌کنند، امضا کنند و به آن ملتزم شوند. یکی از این شروط، به عنوان “شرط تنصیف اموال و دارایی مرد” شناخته می‌شود که به وسیله آن می‌توان حقوق مالی زن پس از طلاق را تأمین کرد. با امضای این شروط توسط مردان، آنها ملزم به پرداخت مال یا مبلغی به صورت بلاعوض به همسر خود پس از طلاق می‌شوند.

  شرط تنصیف اموال مرد پس از طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج مطرح می‌شود و سردفتر مکلف است آن را برای زوجین بخواند و توضیح دهد.

  متن عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی مرد پس از طلاق به شرح زیر است:

  « ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید ».

  با این حال، یکی از چالش‌های موجود در اعمال شرط تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق، این است که بسیاری از مردان در این شرایط به انتقال اموال و دارایی خود به خویشاوندان و نزدیکان خود می‌پردازند. به نظر می‌رسد که شرایط تعلق این مال به زنان با چالش‌های فراوانی مواجه است. با این حال، طبق رویه قضایی در دادگاه‌ها، در صورتی که مالی از مرد یافت نشود، زن می‌تواند اجرت المثل درخواست کند.

  شرط تنصیف اموال مرد پس از طلاق
  تنصیف دارایی مرد پس از طلاق چگونه است؟

  تنصیف دارایی مرد پس از طلاق چگونه است؟

  در صورتی که مرد خواهان طلاق باشد و زن به طلاق موافقت نکند (در حالتی که هیچ توافقی از پیش در مورد طلاق صورت نگرفته باشد)، اما در میان طرفین توافقی به تحقق نرسیده و شرطی مثل تنصیف یا نصف شدن اموال در توافق نامه طلاق قید شده باشد، مرد موظف است تا نصف اموال خود را قبل از اجرای صیغه طلاق به زن بدهد.

  اصطلاح تنصیف اموال

  اصطلاح تنصیف اموال به معنای تخصیص یک بخشی از اموال به زن است. این تنصیف می‌تواند از یک درصد تا پنجاه درصد از کل اموال باشد، و تصمیم درباره میزان آن به عهده قاضی است و بر اساس شرایط مختلفی که در پرونده مطرح می‌شود تعیین می‌شود.

  در نتیجه، مرد می‌بایست تا نصف اموال خود را به زن پرداخت کند، به شرطی که چنین توافقی در توافق‌نامه طلاق وجود داشته باشد و قضات آن را تایید کرده باشند.

  شرط نصف شدن اموال در صورت طلاق به درخواست زوج

  بحث مهمی که امروزه به دلیل توجه دولت به حقوق زنان و جبران کاستی‌های قانونی به شدت مورد توجه قرار گرفته، شرایط ضمن عقد در قباله‌های نکاح یا عقدنامه مطرح می‌شود. یکی از این شروط که بسیار مورد سوال قرار می‌گیرد، شرط اشتراک در دارایی زوج یا نصف شدن دارایی‌ها است، که به عبارت دیگر “تنصیف اموال” زوج مطرح می‌شود.

  با توجه به این شرط، زوج متعهد است که هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و دادگاه به این نتیجه برسد که تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج مکلف است تا نصف دارایی‌هایی که در ایام زناشوئی با او کسب کرده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

  به عبارت دیگر، این شرط بیان می‌کند که در صورت وقوع طلاق و بدون حضور درخواست زن، زوج ملزم است تا نصف دارایی‌های خود را به زوجه انتقال دهد. این موضوع از نظر قانونی به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بازمی‌گردد که طرفین عقد ازدواج را اجازه می‌دهد هرگونه شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، در ضمن عقد ازدواج بیان کنند.

  این شرط می‌تواند شامل مواردی مانند ازدواج مجدد شوهر، غیبت مدت‌زمانی مشخص شده شوهر، ترک انفاق، تهدید به اذیت یا سوء رفتاری که زندگی مشترک غیرقابل تحمل می‌کند، باشد. در این موارد، زن می‌تواند با وکالت از تأثیر شرط در دادگاه اطلاع دهد و پس از تصدیق شرایط توسط دادگاه و صدور حکم نهایی، طلاق را ایجاد کند.

  تأثیرات این شرط نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد و باید ابهامات موجود در آن رفع شود. با وجود اینکه اینگونه شروط ممکن است در دادگاه‌ها قابل اعتنا باشند و اجرا شوند، باید بی‌ابهامی‌ها و اثرات آنها به دقت بررسی شوند.
  شرط تنصیف اموال مرد پس از طلاق
  شرایط لازم برای اعمال تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق

  شرایط لازم برای اعمال تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق

  برای اعمال شرط تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق، برخی شرایطی وجود دارد که زن باید از آن‌ها برخوردار باشد. این شرایط عبارتند از:

  درخواست طلاق از طرف مرد

  این شرط تنها در صورتی اعمال می‌شود که درخواست طلاق از سوی مرد مطرح شود و در صورتی که طلاق به دلیل درخواست زن رخ دهد، شرط تنصیف اموال و دارایی مرد اعمال نمی‌شود.

  دلایل مشروع برای طلاق

  اگر درخواست طلاق از سوی مرد به دلیل سوء رفتار، سوء معاشرت یا تخلف زن از ایفای وظایف همسری باشد و مرد بتواند این موارد را به دادگاه اثبات کند، شرط تنصیف اموال و دارایی مرد اعمال نمی‌شود.

  عدم استفاده از اجرت المثل یا نحله

  زن نباید از درآمدی که در طول زمان زندگی مشترک کسب کرده است، یا از اموال و دارایی مرد استفاده کند. اگر زن از این اموال استفاده کرده باشد، شرط تنصیف اموال و دارایی مرد قابل اعمال نخواهد بود.

  با ارائه شواهد و مدارک مربوطه، اگر زن توانایی اثبات رعایت این شرایط را داشته باشد، می‌تواند از دادگاه خواسته که مبلغ معینی از اموال و دارایی مرد را به عنوان تنصیف دریافت کند.این شرایط مهمی است که برای اعمال حقوق زن در مورد تنصیف اموال و دارایی مرد بعد از طلاق، لازم است مورد توجه قرار گیرند.

  شرط تنصیف اموال مرد پس از طلاق
  شرایط و جزئیات اجرایی در قبال تنصیف اموال

  شرایط و جزئیات اجرایی در قبال تنصیف اموال

  هنگامی که شرایط لازم برای اعمال تنصیف اموال و دارایی مرد فراهم شود، مرد موظف است مبلغی را به زن پرداخت کند که مبلغ این پرداخت نیز شرایط خاصی را داراست:

  منبع مالی

  اموالی که مرد موظف به پرداخت به زن می‌شود، باید اموالی باشند که مرد پس از ازدواج و در طول ازدواج به دست آورده است. اما اگر مرد قبل از ازدواج دارای اموالی بوده باشد، این اموال مشمول شرط تنصیف اموال و دارایی نمی‌شود. همچنین، ارث نیز در این شرط محاسبه نمی‌شود، زیرا مرد آن را به دست نیاورده و آن به طور رایگان به او تعلق گرفته است.

  مقدار پرداخت

  مبلغی که به زن پرداخت می‌شود، تا نصف اموال و دارایی مرد است؛ اما لزوماً نصف اموال نیست. دادگاه ممکن است با توجه به وضعیت مالی مرد، تعداد فرزندان، نقش زن در کسب اموال و دیگر عوامل، میزان پرداخت را کاهش دهد.

  وجود مال

  اموال و دارایی‌هایی که از مرد مشمول این حکم می‌شوند، باید واقعی و موجود باشند. بنابراین، اگر مرد در طول زندگی مشترک مالی را بدست آورده باشد، اما در زمان طلاق موجود نباشد، به دلایلی مانند هبه دادن به شخص دیگر یا از دست رفتن، این مال مشمول شرط نخواهد بود.

  استناد به مستثنیات دین
  مرد نمی‌تواند با استناد به مستثنیات دین از پرداخت این مبلغ معاف شود؛ زیرا استناد به مستثنیات دین تنها در مورد دیون قابل اعمال است.

  با این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که اعمال شرط تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق می‌تواند بر پایه شرایط خاصی صورت گیرد که موجب انصراف یا کاهش مبلغ پرداختی شود، ممکن است با در نظر گرفتن موارد مختلفی از جمله وضعیت مالی و خانوادگی مرد و زن، تصمیم گیری نهایی دادگاه را متأثر سازد.

  شرط تنصیف اموال مرد پس از طلاق
  اقسام شرط ضمن عقد

  اقسام شرط ضمن عقد

  شرط صفت

  این نوع شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. به عبارت دیگر، در این شرط، امری مشخص در مورد ویژگی‌های مورد عقد قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، شرط اینکه یک محصول خاص باید با کیفیت خاصی تولید شود یا به مقدار خاصی از آن تأمین شود، یک نمونه از شرط صفت است.

  شرط نتیجه

  در این نوع شرط، تحقق امری به عنوان نتیجه در خارج از قرارداد است. به طور دقیق‌تر، در اینجا شرطی قرار داده می‌شود که وابسته به وقوع یا عدم وقوع یک حادثه یا وضعیت خاص، اثر خواهد داشت. به عنوان مثال، شرط اینکه پرداخت به فروشنده تنها در صورت تأیید تحویل کالا توسط خریدار صورت خواهد گرفت، یک نمونه از شرط نتیجه است.

  شرط فعل

  در این نوع شرط، شرط به عمل یا عدم عمل یکی از طرفین یا شخص ثالث مرتبط است. به عبارت دیگر، شرطی قرار داده می‌شود که بستگی به انجام یا عدم انجام یک عمل توسط یکی از طرفین یا یک شخص ثالث دارد.

  به عنوان مثال، شرط اینکه خریدار ملزم به پرداخت قیمت فروش می‌شود تنها در صورت تحویل موقعیت مسکونی توسط فروشنده، یک نمونه از شرط فعل است.
  همه این اقسام شروط ضمن عقد در صورتی موثر هستند که باعث فسخ قرارداد نشوند. شروط فاسد، که به آنها معمولاً شروط باطل نیز گفته می‌شود، از این قاعده مستثنی هستند.

  اقسام شرایط در قراردادها

  شرایط باطل که موجب بطلان عقد نمی‌شوند

  در این قسمت، به بررسی شرایطی که باطل هستند اما منجر به بطلان عقد نمی‌شوند، می‌پردازیم. این نوع شرایط شامل مواردی است که اجرای آن‌ها غیرممکن است، نفع یا فایده‌ای در آن‌ها وجود ندارد یا به نظر نامشروع هستند.

  به عنوان مثال، شرطی که در قرارداد قید شود که فرد مشروط علیه باید چند ماه از حق اقامه نماز محروم باشد. یکی از ویژگی‌های بارز این نوع شرایط، این است که باطلی آن‌ها عقد را به هیچ وجه باطل نمی‌کند. با این حال، آیا مشروط علیه حق فسخ قرارداد را دارد یا خیر، موضوعی است که مورد اختلاف قرار دارد.

  از این رو، در قانون مدنی، این موضوع به صورت صریح تعیین نشده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که انعقاد قرارداد با توجه به قصد و رضایت طرفین و با ملحوظ شدن شرایط مذکور صورت گرفته است و اینکه آیا شرط اجرا شده است یا خیر، به عنوان یک جزء یا مکمل از قرارداد در نظر گرفته می‌شود.

  به همین ترتیب، با بطلان شرط، بخشی از قرارداد به حالت نامعتبری در می‌آید و در این صورت، بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مورد معامله را نمی‌توان نادیده گرفت.

  با این حال، برخی دیگر از حقوقدانان این موضوع را رد می‌کنند و باور دارند که یک شرط باطل نمی‌تواند حق فسخ را برای مشروط علیه ایجاد کند. آن‌ها معتقدند که شرط فاسد، به تنهایی قادر به ایجاد حق فسخ برای مشروط علیه نیست. به نظر آن‌ها، باید این شرایط را به صورت جداگانه بررسی کرد و اگر مشروط علیه از وجود فساد شرط مطلع بوده باشد، اختیار به فسخ قرارداد را دارد.

  شرایط باطل که عقد را نیز باطل می‌کنند

  در این بخش، شرایطی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که علاوه بر باطل بودن، منجر به بطلان کلی قرارداد نیز می‌شوند. این نوع شرایط با مقتضای عقد در تضاد هستند و یا به عنوان نامشروع شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، فرض کنید یک شرط در قرارداد قرار داده شود که در صورت عدم واگذاری مالکیت به خریدار، مالکیت به فروشنده بازگردانده شود. در اینجا، این شرط خلاف مقتضای عقد است و باعث بطلان کلی قرارداد می‌شود.

  در این مورد، باطلی شرط منجر به ایجاد یک حالت نامعتبری در قرارداد می‌شود که به عبارت دیگر، قرارداد به طور کلی از اعتبار خارج می‌شود. این به این معناست که طرفین دیگر هیچ الزامی به اجرای قرارداد ندارند و می‌توانند از آن صرف‌نظر کنند.

  در نتیجه، شرایطی که باعث بطلان کلی قرارداد می‌شوند، از جنبه‌های حقوقی بسیار حساس و مهمی برخوردارند و نیاز به دقت و توجه ویژه دارند. در بسیاری از موارد، حقوقدانان و دیگر افراد مرتبط با مسائل حقوقی، برای تفکیک و رسیدن به تصمیمات صحیح و عادلانه، نیاز به بررسی دقیق و جزییاتی از شرایط قراردادها را دارند.

  تقسیم بندی شرط مجهول

  شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین می‌شود

  در این نوع شرط، شرایطی در قرارداد وجود دارد که از دید طرفین مبهم است. به این معنا که این شرایط مشخص نشده‌اند و طرفین ممکن است به آن‌ها آگاه نباشند. به عنوان مثال، فرض کنید در یک قرارداد خرید و فروش خانه، شرطی وجود داشته باشد که ثمن معامله پس از فوت فرد فروشنده، از دارایی‌هایش پرداخت شود. در اینجا، ابهام ایجاد می‌شود زیرا دارایی‌های معین و مقدار آنها مشخص نیستند.

  شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نمی‌شود

  در این نوع شرط، ابهام درباره شرایط معین در قرارداد وجود دارد، اما این ابهام به جهل درباره عوضین منجر نمی‌شود. به عبارت دیگر، طرفین ممکن است به شرایط قرارداد آگاه باشند اما این شرایط به طور کامل مشخص نشده باشند. به عنوان مثال، در یک قرارداد خرید و فروش، شرطی ممکن است وجود داشته باشد که محصول معینی ارائه شود، اما جزئیاتی مانند کیفیت دقیق یا میزان کمیت این محصول مشخص نشده باشد.

  با توجه به بررسی این دو نوع شرایط مجهول، می‌توانیم بگوییم که ابهام در قراردادها می‌تواند باعث بطلان آنها نشود مگر زمانی که شرایط به طور کامل مشخص نشده و این ابهام موجب جهل طرفین به عوضین شود. در عمل، برای قراردادهای موثر و قابل اجرا، لازم است که شرایط به طور واضح و دقیق تعیین شوند تا هرگونه ابهامی از بین برود و قرارداد به طور کامل قابل اجرا باشد.

  “شرط تنصیف اموال” یک مفهوم حقوقی است که به توافقی اشاره دارد که دو طرف در یک قرارداد یا معامله می‌بندند. این توافق می‌تواند مرتبط با توزیع اموال پس از طلاق باشد. این شرط ممکن است شرایط خاصی را برای توزیع اموال در صورت وقوع طلاق مشخص کند.

  اما برای اطلاعات دقیق‌تر و مشاوره حقوقی مناسب، بهتر است که با یک وکیل متخصص در زمینه حقوق خانواده تماس بگیرید.

  وکیل خانواده می‌تواند با بررسی موقعیت شما و در نظر گرفتن قوانین مربوطه، به شما راهنمایی کند که چگونه می‌توانید از شرایط بهتری در مورد توزیع اموال پس از طلاق برخوردار شوید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا