خانواده

ثبت طلاق غیابی چگونه است؟

 • ثبت طلاق غیابی

  ثبت طلاق غیابی زمانی است که حکم دادگاه به صورت حکم غیابی صادر می‌شود، این نوع طلاق به عنوان طلاق غیابی شناخته می‌شود. این مسئله، با توجه به عدم حضور در دادگاه، فرصتی برای اعتراض برای طرف مقابل ایجاد می‌کند.

  راهنمای مطلب

  طلاق غیابی

  طلاق غیابی یکی از اقسام طلاق محسوب می‌شود که در آن یکی از همسران، حین جلسات دادگاه خانواده، حاضر نمی‌شود و وکیل نیز نماینده او در دادگاه شرکت ندارد. در این حالت، لایحه‌ای تقدیم دادگاه نمی‌شود و ابلاغیه دادگاه به صورت ابلاغ واقعی انجام نمی‌پذیرد.

  طلاق غیابی از دیدگاه قانون

  در خصوص طلاق غیابی، اگر یک فرد (خواهان طلاق) دادخواستی را مطرح کند و طرف مقابل (خوانده) در دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه را تقدیم نکند، احتمال صدور رای غیابی درخصوص طلاق وجود دارد. رای غیابی، در صورت صدور، به معنای تصمیم دادگاه در حضور یک طرف و عدم حضور طرف دیگر است.

  اگر یکی از طرفین حکم غیابی را واخواهی کند، باید در طی مهلت مقرر با ذکر دلیل معتبر تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد به دادگاه داشته باشد. به طور خلاصه، رای غیابی در طلاق نشان‌دهنده تصمیم دادگاه در حضور یک طرف و عدم حضور طرف دیگر است که می‌تواند در موارد طلاق غیابی از هر دو جنس اجرا شود.
  ثبت طلاق غیابی
  ثبت طلاق غیابی
  ابطال طلاق غیابی

  ابطال طلاق غیابی، در صورت جاری شدن صیغه طلاق غیابی، حین عادت ماهانه زن یا در شرایط خاصی امکان‌پذیر است. اما این ابطال تنها در شرایط خاص قابل انجام است.

  نحوه ثبت طلاق غیابی

  برای ثبت طلاق غیابی، لازم است به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کنید. مدارک لازم و هزینه‌های مرتبط باید به دقت ارائه شوند تا سردفتر رسمی ازدواج و طلاق، امور ثبت طلاق در شناسنامه طرفین را انجام داده و صیغه طلاق را به رسمیت بشناسد.

  حضور شخصی در دادگاه

  حضور شخصی که در دعوای طلاق در دادگاه غایب بوده، برای صحت طلاق لازم نیست. حتی اگر زن در دادگاه غایب باشد، طلاق غیابی از طرف مرد امکان‌پذیر است. مرد می‌تواند به تنهایی به دادگاه دادخواست طلاق دهد و با پرداخت حقوق همسر، وی را مطلقه کند.

  طلاق غیابی از طرف زن

  زن نیز می‌تواند از همسر خود به صورت غیابی طلاق بگیرد، البته با داشتن وکالت در طلاق یا ارائه دلایل موجه در دادگاه.

  در صورت مقرون به صحت شدن دعوای طلاق زن، حتی اگر مرد غایب باشد، قاضی می‌تواند حکم طلاق را صادر کند که این حکم به عنوان طلاق غیابی زن شناخته می‌شود.

  زن باید حکم طلاق را ظرف مهلت شش ماه پس از گذشت مهلت اعتراض به دفترخانه ازدواج و طلاق ارائه دهد. در صورتی که مرد در مهلت یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، دفترخانه ابلاغیه صادر می‌کند. اگر مرد اعتراضی نداشته باشد، طلاق غیابی زن به شکل رسمی ثبت می‌شود.
  ثبت طلاق غیابی
  ثبت طلاق غیابی

  طلاق غیابی در مواقع مفقود الاثری شوهر

  یکی از شرایطی که زنان می‌توانند به اساس آن از دادگاه درخواست طلاق کنند، وقتی است که همسر (شوهر) برای مدت ۴ سال به طور کامل مفقود شده باشد و زن هیچ اطلاعی از وجود او نداشته باشد. مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، در این حالت، زن می‌تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد و درخواست ثبت طلاق غیابی کند.

  طلاق به دلیل ترک منزل توسط شوهر

  در صورتی که مرد (شوهر) شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد و به مدت ۶ ماه از منزل خود ترکیبتی نموده باشد، زن می‌تواند از این موضوع بهره‌مند شده و درخواست طلاق را ارائه داده و به صورت غیابی اقدام به صدور رای طلاق کند. در این شرایط، دادگاه می‌تواند بر اساس بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه، رای طلاق غیابی صادر کند، به شرطی که مرد در دادگاه حاضر نشود.

  داشتن وکالت در طلاق

  در صورتی که زن وکالت در طلاق از سمت شوهر را داشته باشد ، می‌تواند با انتخاب وکیل و بدون حضور همسر، مراحل طلاق را از طریق طلاق توافقی طی کند.

  با این حال، این نوع طلاق حقوقی به عنوان یک طلاق غیابی محسوب نمی‌شود ولی این راه حل مناسبی برای افرادی است که می‌خواهند از مسیر‌های غیابی بهره‌مند شوند.
  مشکلات مرتبط با مطالبه نفقه معوقه

  در برخی مواقع، وکلا و زنان ممکن است از شیوه‌های نادرست برای مطالبه نفقه معوقه استفاده کنند. این امر می‌تواند شامل دادخواست مطالبه نفقه معوقه به مدت حداقل ۶ ماه باشد. در نهایت، در صورت کذب، این اقدامات می‌توانند منجر به مشکلات حقوقی شدیدی شوند.

  در هر دو حالت، حضور شخصی در دادگاه برای ثبت طلاق غیابی الزامی نیست. با این حال، توصیه می‌شود که در این فرآیند از خدمات یک وکیل خانواده یا مشاور حقوقی استفاده کنید تا حقوق و تعهدات شما به درستی محافظت شود.

  طلاق غیابی از طرف مرد

  حقوق طلاق برای مرد در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است، و او می‌تواند هر زمان که صلاحدید دارد با رعایت شرایط مقرر، از همسر خود طلاق بخواهد.

  برای اخذ طلاق، مرد باید حقوق مالی همسر خود، از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، و غیره را پرداخت نماید تا دادگاه به اختیارات صدور حکم طلاق بپردازد. همچنین طلاق از سوی مرد بدون ارائه دلایل محکمه‌پسند نیز تنها با رعایت شرایط مقرر امکان‌پذیر است.

  ثبت طلاق غیابی ممکن است از طرف مرد صورت گیرد؛ به این ترتیب که اگر شوهر دادخواست طلاق را ارائه کرده و همسر در مراحل دادرسی شرکت ننماید، دادگاه به صورت مبتنی بر قانون، حکم طلاق غیابی را صادر خواهد کرد.

  حالا با رعایت شرایط احکام غیابی و همچنین شرایط قانونی طلاق از طرف مرد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌نماید؛ و پس از این صدور حکم، شوهر ملزم به مراجعه به دفتر احوال و ثبت طلاق می‌باشد.

  ثبت طلاق از سوی شوهر مشروط به این است که همسر، حقوق خود را به صورت کامل دریافت کرده باشد. البته با صدور حکم غیابی طلاق، زوجه در مدت بیست روزه، می‌تواند از حکم صادره واخواهی نماید.

  زیرا در قانون به منظور جلوگیری از عدم ثبت محضری طلاق برای شوهر، مجازات تعیین شده است. در این شرایط، شوهر موظف است در زمانی که قانون تعیین کرده، پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و ثبت طلاق را انجام دهد.

  به عبارت دیگر، اخذ حکم غیابی طلاق در طلاقی که از سوی مرد درخواست شده باشد، ممکن است باعث شود که به دلیل عدم حضور زوجه در دادگاه، امکان دفاع از حقوق او وجود نداشته باشد. با این حال، زن با تنظیم لایحه دفاعیه و ارائه آن به دادگاه، می‌تواند از صدور رای طلاق به صورت غیابی جلوگیری نماید.

  ثبت طلاق غیابی
  ثبت طلاق غیابی

  شرایط ثبت طلاق غیابی مرد

  برای ثبت طلاق، پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) لازم است که در رای دادگاه منعکس می‌شود. این حقوق شامل:

  1. مهریه:مبلغی که مرد به عنوان مهر برای همسر خود تعیین می‌کند.
  2. اجرت المثل: در صورت مطالبه از سوی همسر، اجرت المثل به او پرداخت می‌شود.
  3. نفقه ایام عده: مربوط به دوره زمانی بعد از طلاق است.
  4. نفقه معوقه:در صورت مطالبه زن و حق داشتن به آن، مرد موظف به پرداخت نفقه معوقه است.

  شرط تنصیف اموال

   استفاده از شرط تنصیف اموال در عقدنامه نیز ممکن است و در صورت امضاء شرط توسط زوج و بودن اموال موجود در هنگام طلاق، این شرط اعمال می‌شود.
   مشکلات مرتبط با ادعاهای نفقه معوقه

  در برخی مواقع، وکلای زنان ممکن است از ادعاهای نفقه معوقه برای تحقیق در مورد موضوعات طلاق استفاده کنند. این مسائل می‌توانند در صورت کذب، منجر به مشکلات حقوقی جدی شوند.

  دادخواست اعسار از پرداخت مهر

  بعد از صدور حکم طلاق غیابی، اگر مهریه توسط زن مطالبه نشده باشد، زوج می‌تواند در صورت عدم توانایی پرداخت یکجا، دادخواست اعسار از پرداخت مهر را تقدیم کند. در صورت عدم حضور زوجه و یا نبودن او، دادگاه با توجه به شهادت شهود، مهریه را تقسیط می‌کند.

  ثبت طلاق غیابی
  ثبت طلاق غیابی

  مراحل ثبت طلاق غیابی

  ارائه درخواست

  ابتدا، فردی که قصد طلاق دارد، ملزم به تهیه یک درخواست طلاق غیابی است. این درخواست باید با دقت تهیه شده و به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

  تأیید اسناد

  اسناد شخصی مانند کارت ملی، پاسپورت، و شناسنامه همراه با مدارک مربوط به امور مالی و تعهدات باید به دقت تأیید شده و تهیه گردند.

   ارائه به دفاتر رسمی

  با درخواست و اسناد تأیید شده، به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه شود. دفترخانه با دریافت مدارک و پرداخت هزینه ثبت طلاق غیابی، طبق تعرفه قانونی، فرآیند ثبت را اجرا می‌کند.

  مجازات عدم ثبت

  عدم انجام ثبت طلاق غیابی توسط مرد، می‌تواند منجر به جریمه نقدی و حبس تعزیری گردد. این مجازات به عنوان ابزار تشویقی برای رعایت قوانین و انجام صحیح فرآیند طلاق معرفی می‌شود.

  اصطلاح طلاق غیابی

  اصطلاح “طلاق غیابی” به وضوح توضیح داده می‌شود؛ در این نوع طلاق، یکی از اعضای زوج در فرآیند دادگاه حضور نداشته و حکم به صورت غیابی صادر می‌شود.

  باید به یاد داشت که حالت غیابی، از لزوم ثبت طلاق جلوگیری نمی‌کند. بنابراین، در صورت عدم حضور یکی از زوجین در دادگاه یا دفترخانه، امکان ثبت طلاق غیابی وجود دارد.

  هزینه ثبت طلاق غیابی

  هزینه ثبت طلاق غیابی: روشن کننده اقدامات مالی

  در مسأله حیاتی ثبت طلاق غیابی، شفافیت در موضوع هزینه‌ها امری اساسی است. در این راستا، معلوماتی جامع برای فهم بهتر هزینه‌های مرتبط با این فرآیند آورده شده است.

  بر اساس تعرفه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در سال ۱۴۰۰، هزینه ثبت طلاق غیابی برابر با چهارصد هزار تومان می‌باشد. این مبلغ برای طلاق رجعی یا طلاق بائن یکسان است.

  ثبت طلاق غیابی
  ثبت طلاق غیابی

  هزینه رونوشت از ثبت واقعه

  جهت تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق، مبلغ سی هزار تومان لحاظ شده است.

  هزینه صدور اخطاریه

  اگر یکی از زوجین برای ثبت طلاق غیابی حاضر نشود، هزینه صدور اخطاریه به ازای هر بار، معادل سی هزار تومان می‌باشد.

  هزینه وکیل (در صورت نیاز)

  در صورت تعیین وکیل برای طلاق، هزینه حضور وکیل در دفترخانه نیز ممکن است نیازمند پرداخت هزینه باشد.

  هزینه‌های اضافی

  هزینه‌های اضافی ممکن است شامل گرفتن فتوکپی از شناسنامه، کارت ملی یا سند ازدواج شود. همچنین، اگر شهود طلاق معرفی شده باشند، متقاضی باید هزینه مربوط به شهود را نیز تامین نماید.

  تعرفه هزینه‌ها توسط دفاتر رسمی ازدواج و طلاق تصویب می‌شود و اطمینان از تطابق مبالغ دریافتی با این تعرفه‌ها امری ضروری است. همچنین، توجه به تاریخ انقضاء مدارک و دقت در تکمیل فرآیند ثبت طلاق غیابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  از مطالب فوق برای انتخاب بهترین گزینه در اقدام به ثبت طلاق غیابی استفاده کنید.

  مسائل حقوقی و مشاوره

  توصیه می‌شود که زوجین در این فرآیند از خدمات یک وکیل یا مشاور حقوقی طلاق استفاده کنند تا اطمینان حاصل کنند که همه مراحل با رعایت قوانین صورت گرفته و حقوق و تعهدات آن‌ها به درستی محافظت شود.

  ثبت طلاق غیابی
  ثبت طلاق غیابی

  راهنمای کامل ثبت طلاق غیابی

  در ادامه، می‌خواهیم به طور دقیق‌تر به جزئیات مدارک لازم برای ثبت طلاق غیابی در دفترخانه پرداخته و نکات مهم تری را برای این فرآیند بررسی کنیم.

  مدارک هویتی

  ارائه شناسنامه و کارت ملی زوجین به همراه تعداد مورد نیاز فتوکپی از این مدارک ضروری است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که اطلاعات موجود در مدارک با یکدیگر همخوانی دارند.

  حکم طلاق غیابی

  حکم طلاق غیابی، بیش از یک نقش ایفا می‌کند. این حکم می‌تواند به عنوان گواهی عدم سازش یا حکم طلاق صادر شده باشد. این مدرک اساسی‌ترین مورد مورد نیاز برای ثبت طلاق غیابی است.

  ارائه اصل سند ازدواج

  اصل یا رونوشت سند ازدواج نیز جزء مدارک لازم برای ثبت طلاق غیابی است. در صورت از دست رفتن اصل سند، می توانید با مراجعه به دفترخانه اطلاعات مرتبط را بازیابی کرده و رونوشت جدیدی درخواست دهید.

  گواهی عدم بارداری

  ارائه گواهی عدم بارداری برای زن یکی از مراحل لازم برای ثبت طلاق غیابی است. این گواهی ممکن است بر اساس توافق یا نیازهای قانونی محلی مورد نیاز باشد.

  معرفی شاهدان عادل

  معرفی دو نفر شاهد عادل بسیار حائز اهمیت است. در صورت عدم دسترسی به شاهدان، می توانید از خدمات دفترداری جهت معرفی شاهد با هزینه‌ای معین بهره مند شوید.

  اطمینان از صحت و اعتبار تمامی مدارک ارائه شده امری اساسی است. همچنین، توجه به تاریخ انقضاء مدارک و پیروی از دقت در تکمیل فرآیند ثبت طلاق غیابی به عنوان مسئولیت مشترک زوجین محسوب می‌شود.
  ثبت طلاق غیابی
  ثبت طلاق غیابی

  مجازات عدم ثبت طلاق غیابی

  در قانون حمایت خانواده، ثبت طلاق غیابی به عنوان یک وظیفه حیاتی در حفظ حقوق خانواده تلقی می‌شود. عدم انجام این وظیفه نه تنها تأثیرات حقوقی بر زندگی زوجین را دارد بلکه با مجازات‌های قانونی همراه است.

  مجازات جزای نقدی

  عدم ثبت طلاق غیابی ممکن است منجر به جزای نقدی شود. متناسب با جزای ماده ۲۱۰ قانون حمایت خانواده، جزای نقدی بین هشتاد میلیون تا صد و هشتاد میلیون ریال تعیین می‌شود.

  مجازات حبس تعزیری

  در صورت عدم انجام وظیفه ثبت طلاق، ممکن است مرد مورد جرم حبس تعزیری قرار گیرد. طبق ماده ۲۱۰، حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه ممکن است.

  این مجازات‌ها صرفاً به مردانی اعمال می‌شود که طلاق غیابی را ثبت نمی‌کنند. در صورت عدم انجام این وظیفه، زن حق دارد که از شوهر خود به دلیل عدم ثبت طلاق غیابی شکایت کیفری کند و در صورت تأیید جرم، مرد به مجازات تعیین شده توسط قانون محکوم می‌شود.

  از اینجاست که رعایت و انجام وظایف قانونی مرتبط با ثبت طلاق غیابی، علاوه بر حفظ حقوق زوجین، از مسائلی است که در جهت حفظ نظم اجتماعی و حقوق خانواده مؤثر است.

  مشاوره حقوقی در زمینه طلاق غیابی
  مشاوره حقوقی در زمینه طلاق غیابی

  مشاوره حقوقی در زمینه طلاق غیابی و نحوه ثبت آن

  در مورد نحوه ثبت طلاق غیابی و جزئیات مرتبط با آن، در متن مقاله به تفصیل پرداخته شد. ثبت طلاق غیابی به معنای صدور حکم طلاق توسط دادگاه و پس از آن با ارائه مدارک مربوطه به دفترخانه، انجام مراحل ثبت محضری طلاق است.

  اگر شما سوالات یا نیاز به راهنمایی حقوقی خاص در زمینه طلاق دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی خانواده سامانه ما بهره‌مند شوید.

  ما افتخار داریم که توانمندی وکلای متخصص و با تجربه را در اختیار شما قرار دهیم تا بهترین مشاوره حقوقی را در زمینه طلاق برای شما فراهم کنند.

  با تماس گرفتن با کارشناسان ما، می‌توانید سوالات حقوقی خود را مطرح کرده و اطلاعات دقیق‌تری در مورد نحوه ثبت طلاق غیابی و سایر جنبه‌های حقوقی مرتبط با طلاق دریافت نمایید. بهترین وکلا با تعهد به حفظ حقوق شما در این مسیرهای حساس پیش خواهند رفت.

  امکانات مشاوره حقوقی در زمینه طلاق

  تیم مشاوران حقوقی سامانه ما با تعهد به حقوق شما، آماده است تا:

  توضیحات دقیق تری در مورد فرآیند ثبت طلاق غیابی ارائه دهد:

  اگر به توضیحات بیشتر و دقیق‌تری درباره مراحل و فرآیند ثبت طلاق غیابی نیاز دارید، مشاوران ما آماده‌اند تا اطلاعات کامل‌تری ارائه دهند.

  پاسخگویی به سوالات حقوقی خاص

  اگر سوالات خاصی در زمینه حقوق طلاق دارید، مشاوران ما با تجربه و متخصص آماده‌اند تا پاسخگویی دقیق به این سوالات انجام دهند.

  راهنمایی در خصوص اسناد و مدارک لازم

  در مورد اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت طلاق غیابی، مشاوران ما می‌توانند شما را راهنمایی کرده و نکات حیاتی را برای انجام این فرآیند ارائه دهند.

  پشتیبانی حقوقی در مراحل بعدی

  پس از ثبت طلاق غیابی، ممکن است به پشتیبانی حقوقی در مراحل بعدی نیاز داشته باشید. تیم مشاوران حقوقی سامانه بنیاد وکلا آماده است تا شما را در هر مرحله از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های لازم، همراهی کند.

  چگونه از مشاوره حقوقی بهره‌مند شوید؟

  برای درخواست مشاوره حقوقی در زمینه طلاق و ثبت طلاق غیابی، می‌توانید با تیم ما تماس بگیرید. کارشناسان ما آماده‌اند تا به سوالات شما پاسخ دهند و در هر مرحله از فرآیند، راهنمایی حقوقی ارائه دهند.

  همچنین، اگر به وکیل حقوقی خاصی برای نمایندگی در پرونده طلاق نیاز دارید، تیم ما می‌تواند شما را با وکلای مجرب و متخصص در این حوزه معرفی کند. با اطمینان از تیم ما در خدمت شما هستیم تا از حقوق خود به بهترین نحو ممکن بهره‌مند شوید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا