خانواده

ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟

 • ازدواج بدون اجازه پدر

  ازدواج بدون اجازه پدر به شرایط خاصی بستگی دارند و در مواقعی که پدر یا جد پدری مضایقه کند یا حضور آنها در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها عملی غیر ممکن باشد، دختر می‌تواند اقدام به ازدواج بدون اجازه آنها کند.

  این اجازه را از دادگاه مدنی خاص باید بگیرد، و پس از درخواست اجازه و دریافت آن، می‌تواند به ثبت ازدواج در دفتر ازدواج بپردازد.

  توجه داشته باشید که این تدابیر برای مواقعی است که اجازه از والدین یا جدان گرفته نمی‌شود و دختر به ازدواج نیاز دارد. این مقررات ممکن است با هدف حمایت از حقوق افراد در مواقعی که اجازه به دلایل غیر موجه از دسترس خارج شود، ایجاد شده باشند.
  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟
  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟

  مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ اصلاحی ۱۳۷۰ قانون مدنی ایران راجع به ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جد پدری به شرح زیر می‌باشند:

  ماده ۱۰۴۳ اصلاحی ۱۳۷۰ قانون مدنی

  نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

  در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و اجازه از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
  تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

  ماده ۱۰۴۴ اصلاحی ۱۳۷۰ قانون مدنی

  در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

  تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

  موارد فوق نشان می‌دهند که ازدواج دختر بدون اجازه پدر در شرایط خاص و با رعایت مقررات قانونی ممکن است. برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، توصیه می‌شود که به متن کامل و اصلی قانون مدنی ایران یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

  علاوه بر این، در صورتی که درخواست ازدواج بدون اجازه پدر توسط دختر در دادگاه مدنی مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است دلایل موجه و غیر موجه عدم اجازه پدر مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرف دیگر، دادگاه ممکن است با توجه به منافع و حقوق افراد موضوع ازدواج تصمیم‌گیری کند.

  در همه موارد، توجه به نکات حقوقی و پیگیری مستندات مربوطه می‌تواند در پرونده ازدواج بدون اجازه پدر تأثیرگذار باشد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که قبل از هر گونه اقدام، از یک حقوقدان مشاوره حاصل کرده و به تفصیل شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهید.

  در نهایت، اطمینان از پیروی دقیق از قوانین و مقررات محلی و ملی و همچنین درخواست راهنمایی حقوقی از یک وکیل خانواده متخصص از مراحل مهم در این فرآیند خواهد بود.

  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟
  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟

  موارد ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جد پدری در حقوق مدنی ایران

  ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جد پدری در شرایط خاصی ممکن است باشد. با توجه به شرایط مطرح شده:

  دختر باکره نباشد

  اگر دختر مورد نظر باکره نباشد، به نظر می‌رسد که مواردی که برای ازدواج بدون اجازه پدر یا جد پدری نیاز است، ممکن است حاکم باشد.

  پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند

  با توجه به وفات پدر و جد پدری، دیگر این افراد قادر به اعطای اجازه نمی‌باشند.

  پدر یا جد پدری در وقت ازدواج حاضر نباشند و کسب اجازه هم از ایشان ممکن نباشد

  در این صورت، به نظر می‌رسد که شرایط برای ازدواج بدون اجازه پدر یا جد پدری مهیا باشد.

  پدر یا جد پدری بدون عذر موجه از دادن اجازه به دختر باکره خود خودداری کنند

  این شرط نشان می‌دهد که حتی اگر پدر یا جد پدری حاضر باشند، اما عذر موجهی برای عدم اعطای اجازه نداشته باشند، دختر می‌تواند اقدام به ازدواج کند.

  ملاک کسب اجازه از پدر یا جد پدری، باکره بودن دختر است

  بر اساس توضیحات شما، به نظر می‌رسد که ملاک اصلی برای کسب اجازه، وضعیت باکره بودن دختر است.

  لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات من مبتنی بر متن‌های قانونی عمومی و ممکن است جزئیات خاص شما را در نظر نگیرد. برای درک دقیق‌تر و بررسی حالت خود، توصیه می‌شود که با یک وکیل مشورت کنید تا به شما راهنمایی دقیق‌تری ارائه دهد.

  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟
  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟

  مراحل ازدواج دختر بدون اجازه پدر

  ثبت نام در سامانه ثنا

  دختر باید به تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا اقدام کرده و احراز هویت خود را از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا سایت ثنا انجام دهد.

  تهیه دادخواست اذن ازدواج دختر

  دختر باید با کمک مشاور حقوقی یا وکیل، یا با استفاده از نمونه‌های دادخواست موجود در اینترنت، دادخواست اذن ازدواج را تکمیل و تنظیم کرده و فایل را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد تا ثبت شده و به دادگاه ارسال گردد.

  شرکت در جلسه رسیدگی

  پس از دریافت پیامک ابلاغیه از سامانه ثنا، دختر باید در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش شرکت کرده و معرفی خواستگار و تعیین مهریه را به دادگاه اطلاع دهد و اثبات کند که خواستگار از نظر اجتماعی، اخلاقی و مالی هم کفوی او بوده و اثبات کند که پدر یا جد پدری از دادن اجازه به او مخالفت موجه ندارند.

  صدور حکم دادگاه

  در صورتی که پدر یا جد پدری دختر در دادگاه حاضر نشوند یا حاضر شده ولی عذر موجهی برای مخالفت با ازدواج نتوانند ارائه دهند، دادگاه حکم ازدواج بدون اجازه پدر را برای دختر صادر کرده و دختر می‌تواند با در دست داشتن حکم دادگاه و به همراه خواستگار و شهود عقد به دفترخانه مراجعه کرده و نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام نماید.

  اگر پدر راضی به ازدواج دختر با خواستگارش نشد، دختر می‌تواند به جد پدریش در صورتی که فوت نکرده باشد مراجعه کرده و از او درخواست کسب اجازه نماید. در صورتی که جد پدری رضایت داشته باشد و اجازه را صادر کند، ازدواج بدون اجازه پدر دختر نیز امکان پذیر است.

  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟
  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟

  اجازه ازدواج دختر بالای ۳۰ سال با کیست؟

  در حال حاضر، قانون مدنی ایران بر اساس اصلی‌ترین معیار باکره بودن یا نبودن دختر، نیاز به اجازه پدر یا جد پدری را برای ازدواج تعیین می‌کند و سن دختر در این مسئله مؤثر نمی‌باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر دختر بالای ۳۰ سال باشد، اگر باکره باشد، نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد. همچنین اشاره شده است که طرحی به مجلس ارائه شده است که مبنی بر عدم نیاز به اذن اجازه پدر برای دختران باکره بالای ۲۸ سال می‌باشد. اما تاکنون، این طرح به تصویب نرسیده و این نیاز به اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج باکره‌ها همچنان حاکم است. برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص در حوزه حقوق خانواده مشورت کنید. او می‌تواند به شما راهنمایی دقیق‌تری ارائه دهد و در صورت وجود تغییرات در مفاد قانونی، شما را مطلع کند.

  آیا ازدواج بدون اجازه پدر یا جد پدری جرم است؟

  قانونگذار ازدواج بدون اجازه و اذن پدر یا جد پدری را به عنوان یک جرم تلقی نمی‌کند و تنها آن را ضروری می‌داند. از این رو، ازدواج بدون اجازه پدر به عنوان یک جرم حساب نمی‌شود و مجازاتی نیز برای دختر در نظر گرفته نخواهد شد.

  آیا اگر دختر در زمان عقد با فردی جدا شده و برای بار دوم قصد ازدواج با فرد دیگری را داشته باشد باز هم اذن پدر لازم است؟

  اگر دختر در زمان عقد با فردی جدا شده و برای ازدواج با فرد دیگر قصد داشته باشد، نیاز به اذن پدر (یا جد پدر) بستگی به وضعیت بکره بودن یا نبودن او دارد. اگر دختر همچنان باکره باشد، شرط کسب اجازه و اذن پدر برای ازدواج دوم نیز ادامه دارد. تاکید شده است که شرط اصلی برای نیاز به اذن پدر، وضعیت بکره بودن دختر است نه تعداد دفعات ازدواج یا سن و سال او. به عبارت دیگر، اگر دختر هنوز باکره باشد، نیاز به اجازه پدر برای ازدواج دوم همچنان وجود دارد.
  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟
  ازدواج بدون اجازه پدر آیا ممکن است؟

  مشاوره حقوقی ازدواج بدون اجازه پدر

  اگر شما با مسائل مرتبط با ازدواج بدون اجازه پدر مواجه هستید، وکیل و مشاوره حقوقی خانواده می‌تواند به شما اطلاعات دقیق تری در مورد حقوق و تعهدات مرتبط با این موضوعات ارائه دهد.

  وی می‌تواند به شما راهنمایی کند که چطور بهترین راه برای حل مسئله خود را انتخاب کنید و به شما کمک کند تا حقوق شما محافظت شود.

  همچنین، وکیل می‌تواند شما را در مراحل قانونی مختلف هدایت کند و در صورت نیاز به شما در دعاوی حقوقی کمک کند.

  اهمیت انتخاب یک وکیل با تجربه و تخصص در زمینه مورد نظر بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که شما به بهترین نحو ممکن حقوق خود را حفظ کرده‌اید.

  لطفاً به وکیلی که در حقوق خانواده تخصص دارد مراجعه کنید تا به شما در مورد وضعیت خاص شما راهنمایی کند.

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۳ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا