ملکی

وقف در قانون مدنی

 • وقف در قانون مدنی

  قوانین و مقررات مربوط به وقف

  در این مقاله درباره وقف در قانون مدنی و قوانین و مقررات مربوط به وقف که یک نوع اختصاص دادن مال به مقاصد خیریه و عمومی، است خواهیم پرداخت.

  مقررات مختلفی را در مورد شرایط صحیح بودن وقف، مال موقوفه، تعیین متولی، اداره موقوفه و تقسیم منافع آن بیان می‌ کنیم.

  همچنین در مورد شرایطی که وقف باطل است، صحت تصرف در منافع موقوفه، و نیز نقش واقف و متولی در مدیریت و اجرای امور وقف توضیحاتی دارد.

  راهنمای مطلب

  درخواست مشاوره حقوقی در زمینه وقف و دعاوی مربوط به اموال موقوفه به وکیل ملکی ارائه می‌شود. مشاوره این امر نیازمند ارائه اطلاعات کامل و دقیق از موضوع مورد نظر است.

  وکیل ملکی به بررسی حقوقی موضوع پرداخته و از صحت و قانونی بودن وقف و شرایط قرارداد وقف اطمینان حاصل می‌کند.

  سپس، راه‌حل‌های حل و فصل دعاوی موردنظر را بررسی کرده و نمایندگی در دعاوی احتمالی را به عهده می‌گیرد. توصیه می‌شود با وکیل ملکی مجرب و متخصص در این زمینه تماس بگیرید تا بهترین راه‌حل‌ها را برای موضوع خاص شما پیدا کنید.

  وقف در قانون مدنی
  مفهوم و اهمیت وقف در حقوق

  مفهوم و اهمیت وقف در حقوق

  تعریف وقف چیست؟

  در پاسخ به وقف چیست؟ در ماده ۵۵ قانون مدنی -وقف به معنای حبس مال و اخذ منافع آن است که بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی تعریف می‌شود.

  ماده ۵۵ از قانون مدنی تعریف وقف را ارائه می‌دهد. بر اساس این تعریف، وقف به معنای حبس مال و اخذ منافع آن است.

  به عبارت دیگر، در وقف، یک مال مشخص (که می‌تواند املاک، سرمایه، درآمد و غیره باشد) به طور دائمی یا موقت به شیوه‌ای مشخص متعلق به مقاصد خیریه، عام النفعان یا دیگر اهداف مشخص می‌شود.

  این مال (موقوفه) حبس می‌شود و منافع آن، مانند درآمد اجاره، سود بانکی یا دیگر منابع درآمدزایی، تسبیل یا بهره‌برداری می‌شود تا اهداف و مقاصد تعیین شده توسط واقف (فردی که مال را وقف می‌کند) محقق شود.

  شرایط لازم برای اعتبار وقف

  ماده ۵۶ – وقف باید به صورت رسمی اعلام شود و صراحتاً نشان دهد که مال مورد وقف از اموال واقف جدا شده و برای موقوفه تعیین شده است. اگر موقوفه‌ها مشخص و محدود باشند، قبول ضروری است، در غیر این صورت شرط لازم برای قبول وقف شرط بیان شده است.

  ماده ۵۶ از قانون مدنی شرایط لازم برای اعتبار وقف را تعیین می‌کند. بر اساس این ماده، برای اعتبار و قبول وقف، این شرایط باید مطابقت داشته باشند:

  اعلام رسمی وقف

  وقف باید به صورت رسمی اعلام شود. این به این معنی است که نیاز است فرآیند وقف به صورتی قانونی و با روش‌های مشخص انجام شود.

  صراحت در تعیین مال مورد وقف

  اعلام وقف باید صراحتاً نشان دهد که مال مورد وقف از اموال واقف جدا شده است و برای موقوفه تعیین شده است. به عبارت دیگر، باید روشن باشد که چه مالی موضوع وقف است و برای کدام اهداف خیریه یا مشخصی تعیین شده است.

  محدودیت موقوفه‌ها

  اگر موقوفه‌ها مشخص و محدود باشند، قبول وقف ضروری است. به عبارت دیگر، اگر موقوفه‌ها به صورت دقیق مشخص شده و حدود مشخصی داشته باشند، وقف معتبر خواهد بود و قبول آن الزامی است. اما اگر موقوفه‌ها به صورت کلی و عمومی بیان شده باشند، شرط قبول وقف نیاز به بیان موقوفه‌ها دارد.

  اهلیت واقف

  ماده ۵۷ -فرد واقف باید مالک مال باشد و همچنین اهلیت قانونی برای انجام معاملات معتبر را داشته باشد.

  ماده ۵۷ قانون مدنی مشخص می‌کند که اهلیت واقف برای اعمال وقف در املاک و مالیات مربوط به این وقف موردنیاز است.

  براساس این ماده:

  مالکیت مال

  واقف باید مالک مالی باشد که قصد وقف آن را دارد. به عبارت دیگر، مالی که می‌خواهد وقف شود باید به صورت قانونی به واقف تعلق داشته باشد.

  اهلیت قانونی

  واقف باید اهلیت قانونی برای انجام معاملات معتبر را داشته باشد. این به معنی این است که واقف باید توانایی حقوقی لازم برای انجام و انعقاد معاملات و اعمال حقوقی را داشته باشد.

  بنابراین، واقف برای ایجاد وقف باید مالک مال مورد وقف باشد و همچنین باید اهلیت قانونی برای انجام معاملات را داشته باشد.

  محدودیت های وقف

  ماده ۵۸ -فقط وقف هایی جایز است که از آن‌ها به عنوان عین مال منافع می‌توان برد، بدون توجه به اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد و یا به صورت مشاع یا مفروز مالکیت داشته باشد.

  ماده ۵۸ از قانون مدنی محدودیت هایی را برای ایجاد وقف تعیین می‌کند.

  براساس این ماده:

  فقط وقف‌هایی که از آن‌ها به عنوان عین مال منافع می‌توان برد مجاز است. به عبارت دیگر، وقف باید به گونه‌ای باشد که منافع مال موضوع وقف، مانند اجاره، سود بانکی و غیره، از آن برداشته شود.

  این محدودیت مستقل از نوع مالی است که موضوع وقف است. به این معنی که مال موضوع وقف می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد، مشاع یا مفروز، اما شرط اساسی این است که از آن به عنوان عین مال منافع برداشته شود.

  بنابراین، وقف‌هایی که از آن‌ها به عنوان عین مال منافع برداشته نمی‌شود، غیرقانونی هستند و تحت پوشش این ماده قانونی نمی‌گنجند.

  وقف در قانون مدنی
  تسلیم مال به موقوفه

  تسلیم مال به موقوفه

  شرط لازم برای تحقق وقف

  ماده ۵۹ از قانون مدنی تعیین می‌کند که اگر واقف مال موضوع وقف را به موقوفه تسلیم نکند، وقف محقق نمی‌شود. اما به محض اینکه مال موضوع وقف به موقوفه تسلیم شود، وقف به‌طور کامل تحقق پیدا می‌کند.

  این ماده تأکید می‌کند که تسلیم مال به موقوفه یکی از شروط لازم برای تحقق وقف است. بدون انتقال مال به موقوفه، وقف به عنوان یک ابزار حقوقی برای انتقال منافع و مالکیت محقق نمی‌شود. اما به محض انجام این انتقال، وقف به صورت کامل واقعیت پیدا می‌کند و حقوق و تعهدات مربوط به آن به موقوفه منتقل می‌شود.

  فوریت قبض در وقف

  ویژگی‌ها و شرایط فوریت قبض در وقف چیست؟

  ماده ۶۰ از قانون مدنی درباره فوریت قبض تبیین می‌کند. در قبض فوریت، شرطی لازم نیست که واقف شرایط خاصی را مطرح کند یا تعیینات خاصی اعمال کند. به عبارت دیگر، هیچ شرطی برای قبول وقف لازم نیست.

  در اینجا، اصلی‌ترین نکته این است که واقف از وقف رجوع نکند. به معنای دیگر، اگر واقف تصمیم به لغو وقف یا تغییر در شرایط آن نگیرد، هر زمان که قبض به اجرا درآید، وقف به صورت کامل محقق می‌شود و تأثیرات و عواقب آن بر موقوفه فوراً فعال می‌شود.

  به این ترتیب، فوریت قبض به واقعیت، سرعت و کارایی بیشتر در اجرای وقف را فراهم می‌کند، زیرا بدون انتظار برای تأیید و رجوع از سوی واقف، وقف به صورت فوری و بدون انتظار دیگری به اجرا درمی‌آید.

  تغییرات پس از قبض وقف

  محدودیت‌های تغییرات پس از قبض وقف چیست؟

  ماده ۶۱ از قانون مدنی بر تغییرات پس از قبض وقف تأکید می‌کند. این ماده مشخص می‌کند که پس از قبض وقف، هیچ تغییر یا رجوعی از سوی واقف مجاز نیست. حتی اگر مواردی مانند تعیین متولی یا تغییرات دیگر در وقف اعمال شده باشد، واقف از حق رجوع استفاده نمی‌تواند.

  این ماده به واقعیتی مهم اشاره می‌کند که واقف پس از قبول وقف، دیگر قادر به تغییر شرایط و تعیینات وقف نیست. این بدان معناست که هر تغییری که پس از قبض وقف اعمال شود، باطل است و موقوفه می‌تواند بر اساس شرایط اصلی و موافقت‌نامه اولیه بهره‌مندی خود را ادامه دهد.

  وقف در قانون مدنی
  شرایط برای انجام قبض وقف چیست؟

  قبض وقف

  شرایط برای انجام قبض وقف چیست؟

  ماده ۶۲ از قانون مدنی درباره قبض وقف تبیین می‌کند. در این ماده ذکر شده است که اگر موقوفه‌ها محصور باشند، خود آن‌ها قبض را انجام می‌دهند و قبض طبق اولویت آن‌ها کافی است.

  به این معنا که اگر موقوفه‌ها قادر به اداره امور خود باشند، مسئولیت قبض بر عهده آن‌ها است و تصمیمات آن‌ها معتبر است.

  اما اگر موقوفه‌ها غیرمحصور باشند یا وقف برای مصالح عامه باشد، متولی وقف یا در صورت عدم وجود متولی، حاکم مسئولیت قبض را برعهده می‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورت عدم توانایی موقوفه‌ها برای انجام قبض یا وقوف برای مصالح عمومی باشد، متولی وقف یا حاکم مسئولیت این عمل را برعهده می‌گیرد تا اجرای وقف به درستی صورت گیرد.

  قبض توسط ولی یا وصی محجور

  شرایط و قواعد قبض توسط ولی یا وصی محجور چگونه است؟

  ماده ۶۳ از قانون مدنی درباره قبض توسط ولی یا وصی محجور تبیین می‌کند. در این ماده ذکر شده است که اگر موقوفه‌ها توسط ولی یا وصی محجور باشند، آن‌ها قبض را انجام می‌دهند و اگر واقف تولیت را برای خود تعیین کرده باشد، قبض توسط ولی یا وصی برای خود واقعیت دارد.

  به این معنا که اگر موقوفه‌ها به دلیل عدم توانایی و توقیف توسط ولی یا وصی محجور باشند، مسئولیت قبض بر عهده آن‌هاست و تصمیمات آن‌ها به عنوان ولی یا وصی محجور معتبر است. اما اگر واقف تولیت را مشخص کرده باشد، ولی یا وصی نه تنها به عنوان مسئول قبض عمل می‌کند بلکه به عنوان تولیت واقعی محسوب می‌شود و اجرای وقف به او واگذار می‌شود.

  وقف موقتاً منافع مال

  ماده ۶۴ از قانون مدنی درباره وقف موقتاً منافع مال صحبت می‌کند. طبق این ماده، می‌توان مالی را که منافع آن به طور موقت به شخص دیگری تعلق دارد، وقف کرد.

  به عبارت دیگر، اگر منافع یک مال موقتاً به شخص دیگری واگذار شده باشد، واقف می‌تواند آن مال را به عنوان وقف معرفی کند.

  وقف بر ملکی که حق ارتفاق در آن وجود دارد

  همچنین، ماده بیان می‌کند که وقف بر ملکی که حق ارتفاق در آن وجود دارد، نیز جایز است بدون آنکه به حق مالک خللی وارد شود. به این معنا که اگر در ارتفاق مالیکی حقوقی به شخص دیگری تعلق داشته باشد، واقف می‌تواند آن ملک را به عنوان وقف اعلام کند، بدون اینکه حق مالکیت در ملک مورد نظر به هر شکلی تحت تأثیر قرار گیرد.

  اجازه دُیّان در مواجه با وقف متضرر

  اجازه دُیّان در مواجه با وقف متضرر چگونه است؟

  ماده ۶۵ قانون مدنی به وضوح اظهار می‌کند که صحت وقفی که به دلیل اضرار دینی بروز می‌کند، به اجازه دُیّان بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر انجام وقف منجر به آسیب‌هایی برای اصول دینی یا ارزش‌های مذهبی شود، لازم است که اجازه دینی از مراجع مذهبی یا اهل دین برای انجام وقف حاصل گردد.

  این بند از ماده ۶۵ تأکید می‌کند که در صورتی که اقدام به وقف، به هر نحوی می‌تواند باورها و اعتقادات دینی را تخریب یا آسیب بزند، برای انجام وقف لازم است که اجازه و رضایت دینی به دست آید.

  این اقدام مطابق با اصول و ارزش‌های مذهبی و معتقدات دینی باید صورت گیرد و تأثیرات آن بر جامعه و دین مورد بررسی قرار گیرد.

  وقف در قانون مدنی
  وقف بر مقاصد غیر مشروع در ماده ۶۶ قانون مدنی چگونه است؟

  وقف بر مقاصد غیر مشروع

  وقف بر مقاصد غیر مشروع در ماده ۶۶ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۶۶ قانون مدنی روشناً اعلام می‌کند که هر گونه وقفی که برای مقاصدی صورت گیرد که در قانون به عنوان غیر مشروع تعریف شده‌اند، کاملاً باطل است.

  به عبارت دیگر، اگر وقف به منظور اهدافی انجام شود که تحت قوانین یا شرایط اجتماعی به عنوان نامناسب یا غیرقابل قبول تلقی می‌شوند، این وقف به طور کامل بی‌اعتبار است و اثری ندارد.

  این ماده بر اهمیت رعایت قوانین و ارزش‌های اجتماعی و حقوقی در تشکیل و انجام وقف تأکید می‌کند. از این رو، هرگونه تلاش برای ایجاد وقفی برای اهدافی که به عنوان غیر مشروع شناخته شده‌اند، در نظام حقوقی نادیده گرفته خواهد شد و حقوق مرتبط با آن باطل خواهد بود.

  شرایط وقف

  شرایط وقف در ماده ۶۷ قانون مدنی چیست؟

  ماده ۶۷ از قانون مدنی مبحثی مهم درباره شرایط لازم برای اعتبار و اثربخشی وقف را بیان می‌کند. این ماده تأکید دارد که اگر مالی وجود داشته باشد که قبض و اقباض آن امکان‌پذیر نباشد، وقف آن مال باطل است.

  اما اگر واقف قادر به قبض و اقباض این مال نباشد و موقوف‌علیه قادر به دریافت آن باشد، وقف به شرط فقط قبول آن‌ها به صورت صحیح تلقی می‌شود.

  این ماده به واقعیتی پایه‌گذاری می‌کند که وقف فقط در صورتی معتبر است که شرایط لازم برای انجام آن فراهم باشد و مالی که به عنوان وقف اعلام می‌شود، باید قابل قبول و امکان‌پذیر باشد. در غیر این صورت، وقف معتبر نبوده و اثری نخواهد داشت.

  تعداد موارد داخل در وقف

  تعداد موارد داخل در وقف در ماده ۶۸ قانون مدنی چیست؟

  ماده ۶۸ قانون مدنی شرایطی را برای تعداد موارد داخل در وقف مشخص می‌کند. به طبیعت، هر چیزی که جزء یا متعلقات عین موقوفه باشد، به عنوان قسمتی از وقف در نظر گرفته می‌شود. این شامل مواردی است که به طور طبیعی با مال موقوفه مرتبط اند یا بر اساس عرف و عادت به آن متصل شده‌اند.
  ماده مذکور اشاره دارد که اگرچه برخی از موارد طبیعیاً یا بر اساس عرف و عادت به موقوفه متصل هستند، اما واقف می‌تواند آن‌ها را از وقف استثناء کند اگر تمایل داشته باشد.

  این ماده به واقعیتی پایه‌گذاری می‌کند که تعیین محتویات دقیق و مرتبط با وقف، واجب است و موارد متعلقاتی که می‌توانند به طور طبیعی یا بر اساس رویه‌های معمول در وقف مرتبط باشند، به طور خودکار وارد وقف می‌شوند مگر اینکه واقف آن را به صراحت مستثنی کند.

  وقف بر معدوم

  وقف بر معدوم در ماده ۶۹ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۶۹ قانون مدنی تعیین می‌کند که وقف بر معدوم به تنهایی صحیح نیست، مگر اینکه به تبع موجود دیگری باشد. به عبارت دیگر، وقف بر اساس موجودات غیر واقعی یا غیرموجود، مانند یک ایده یا شرایطی که وجود ندارند، باطل است مگر اینکه به صورت مستقیم با موجودات واقعی مرتبط باشد.

  این ماده تاکید می‌کند که وقف باید بر موجودات قابل شناسایی و واقعیت محسوس متمرکز شود، و نمی‌توان به عنوان موضوع وقف شرایطی را در نظر گرفت که وجود ندارند یا نمی‌توانند به صورت مستقیم شناسایی شوند. این تدابیر ضمن اطمینان از اعتبار و واقعیت موجودیت‌های موضوع وقف، از ایجاد تعارض و مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند.

  تقسیم منافع بین موجود و معدوم

  تقسیم منافع بین موجود و معدوم در ماده ۷۰ قانون مدنی

  ماده ۷۰ قانون مدنی بیان می‌کند که اگر وقف همزمان بر موجود و معدوم باشد، نسبت بین سهم موجود و معدوم صحیح نخواهد بود.

  این ماده به طور واضح مشخص می‌کند که هنگامی که وقف در دستور روز قرار می‌گیرد، تقسیم منافع بین موجود و معدوم در یک نسبت مناسب مشکل است و می‌تواند به اختلافات حقوقی منجر شود.

  به عبارت دیگر، در مواردی که وجود معدوم برای وقف مدنظر است، تعیین نسبت مناسب بین سهم موجود و معدوم از دیدگاه حقوقی مشکلاتی به وجود می‌آورد و در نتیجه، ماده مورد بحث بیان می‌کند که این تقسیمات نمی‌توانند به طور کامل و معقولانه انجام شوند.

  وقف بر مجهول

  وقف بر مجهول در ماده ۷۱ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۷۱ قانون مدنی به طور واضح بیان می‌کند که وقف بر مجهول صحیح نیست. این ماده مشخص می‌کند که در صورتی که هدف و مقصود از وقف نامشخص یا مجهول باشد، وقف قابل قبول و اعتبار ندارد.

  این اصل بر مبنای اهمیت دقت و شفافیت در تعیین موارد و شرایط وقف استوار است، زیرا وجود عنصرهای نامشخص می‌تواند به ابهامات و اختلافات در آینده منجر شود. بنابراین، ماده ۷۱ تأکید دارد که وقف باید به صورت واضح و مشخص برای مقاصد معین صورت گیرد تا به طور کامل قابل قبول باشد.

  وقف بر نفس

  وقف بر نفس در ماده ۷۲ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۷۲ قانون مدنی مشخص می‌کند که وقف بر نفس، به معنای اختصاص منافع موقوفه به واقف یا جزء موقوفه، یا پرداخت بدهی‌ها یا هزینه‌های خود از منافع موقوفه، باطل است، بدون توجه به اینکه این امور راجع به حیات واقع شود یا بعد از فوت.

  این ماده تأکید دارد که منافع موقوفه باید به صورت مشخص و با دقت به مقاصد معین اختصاص یابد و نمی‌تواند به صورت دلخواه از آن‌ها استفاده شود.

  این اصل به منظور حفظ شفافیت و شفافیت در موارد وقف و جلوگیری از سوءاستفاده از آن تعیین شده است.

  وقف بر افراد و خدمات

  وقف بر افراد و خدمات در ماده ۷۳ از قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۷۳ از قانون مدنی بیان می‌کند که وقف بر اولاد، اقوام، خدمه و واردین و موارد مشابه صحیح است.

  این ماده تأکید می‌کند که می‌توان مالی را به صورت وقف در اختیار افراد خاص مانند افراد خانواده، خدمه و دیگر افراد مشابه قرار داد. این اصل با هدف ایجاد پایداری مالی برای افراد مورد نظر و حفظ منافع آن‌ها در نظر گرفته شده است.

  وقف در قانون مدنی
  منافع واقف در وقف عامه در ماده ۷۴ قانون مدن چگونه است؟

  منافع واقف در وقف عامه

  منافع واقف در وقف عامه در ماده ۷۴ قانون مدن چگونه است؟

  ماده ۷۴ قانون مدنی تأکید می‌کند که در وقف برای مصالح عامه، اگر واقف همچنین مالک منافع موقوفه باشد، می‌تواند از این منافع بهره‌برداری کند.

  این اصل به واقف اجازه می‌دهد تا در صورتی که خود مستفیض از منافع واقع شود، از آن بهره‌مند شود، با هدف تشویق به ایجاد و حفظ وقف‌های برای مصالح عامه و تسهیل در تأمین مالی برای آن‌ها.

  تعیین تولیت

  تعیین تولیت در ماده ۷۵ قانون مدنی

  ماده ۷۵ قانون مدنی به واقف اجازه می‌دهد که تولیت، یعنی فرد مسئول بر مدیریت امور موقوفه، را برای خودش یا دیگری تعیین کند.

  این اصل اجازه می‌دهد تا واقف بر اساس تشخیص خودش یا با توجه به شرایط موقوفه، فردی را انتخاب کند که مسئولیت مدیریت و اداره امور وقف را بر عهده داشته باشد.

  قبول یا رد تولیت

  قبول یا رد تولیت در ماده ۷۶ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۷۶ قانون مدنی تعیین می‌کند که واقف حق دارد تا تصمیم بگیرد که آیا تولیت را قبول یا رد کند. اگر تصمیم به قبول تولیت گرفته شود، دیگر امکان رد آن وجود ندارد، اما اگر تصمیم به رد تولیت گرفته شود، این به معنای این است که تولیت از ابتدا معتبر نبوده است و فرآیند تعیین تولیت باطل می‌شود.

  موقوفه توسط تولیت

  موقوفه توسط تولیت در ماده ۷۷ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۷۷ قانون مدنی تعیین می‌کند که اگر واقف تصمیم دهد که چند نفر به طور مستقل تولیت شوند، هرکدام از آنها پس از فوت یکی از دیگران، مسئولیت مدیریت موقوفه به وارثان یا مستحقین دیگری منتقل می‌شود.

  ناظری بر تولیت

  ناظری بر تولیت در ماده ۷۸ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۷۸ قانون مدنی به واقف اجازه می‌دهد که ناظری بر عملکرد تولیت تعیین کند، به‌نحوی که تصمیم‌های تولیت توسط واقف تصویب یا آگاه شود.

  عزل متولی

  عزل متولی در ماده ۷۹ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۷۹ قانون مدنی ، واقف یا حاکم نمی‌توانند متولی را عزل کنند مگر اینکه این حق در وقف شرط شده باشد. در صورت بروز خیانت، حاکم مسئولیت اقدامات لازم را بر عهده می‌گیرد.

  عدم وصف مخصوص

  عدم وصف مخصوص در ماده ۸۰  قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۸۰ از قانون مدنی وقف مشخص می‌کند که اگر واقف در وقف خود وصف مخصوصی را برای متولی مشخص کند، اما متولی این وصف را نداشته باشد، متولی از مسئولیت خود معزول می‌شود.

  به عبارت دیگر، اگر واقف شرط خاصی را برای متولی معین کند ولی متولی نسبت به آن شرط عمل نکند، دیگر مجاز به اداره و مدیریت امور وقف نخواهد بود و از مسئولیت خود معزول می‌شود.ماده ۸۱: تصمیم‌گیری در اوقاف عامه

  در اوقاف عامه که متولی معین نشده باشد، اداره موقوفه براساس دستورات ولی‌فقیه انجام می‌شود.

  ترتیب امور

  ترتیب امور در ماده ۸۲  قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۸۲ از قانون مدنی وقف بیان می‌کند که اگر واقف ترتیب خاصی برای اداره موقوفه مشخص کند، متولی باید بر اساس آن ترتیب عمل کند.

  اگر ترتیبی مشخص نشده باشد، متولی موظف است به مصلحت عمومی رعایت شده و مطابق با آن عمل کند.

  به عبارت دیگر، در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره موقوفه مشخص نکرده باشد، متولی می‌بایست به نحوی عمل کند که موجب بهره‌وری بیشتر و مصلحت عمومی شود.

  تفویض تولیت

  تفویض تولیت در ماده ۸۳ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۸۳ از قانون مدنی وقف بیان می‌کند که متولی مختار نیست که تولیت را به شخص دیگری واگذار کند، مگر با اجازه واقف، یا مگر اینکه این امر در وقف شرط‌بندی شده باشد.

  اما اگر در وقف شرطی در این زمینه اشاره نشده باشد، متولی مجاز است وکیلی برای انجام امور تولیتی خود تعیین کند.

  تقسیم منافع بین متولی و واقف

  تقسیم منافع بین متولی و واقف در ماده ۸۴ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۸۴ قانون مدنی مقرر می‌کند که واقف مجاز است تا قسمتی از منافع موقوفه را به منظور انجام وظایف متولی معین کند.

  اگر حق الوکاله مشخص نشده باشد، متولی به عنوان پاداش مستحق اجرت معمولی است. این اصطلاح به معنای پرداخت یک مبلغ معین به متولی برای خدماتی است که به عنوان متولی انجام داده است.

  تصرف در منافع موقوفه

  تصرف در منافع موقوفه در ماده ۸۵ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۸۵ قانون مدنی مفاد آن است که بعد از تعیین حصه‌های منافع موقوفه و موافقت متولی، موقوف‌علیه مجاز است که حصه خود را تصرف کند، حتی اگر اجازه‌ای از متولی دریافت نکرده باشد.

  این امر به شرطی است که واقف اجازه تصرف را شرط کرده باشد. در صورتی که چنین شرطی انتخاب شده باشد، موافقت متولی لازم است تا موقوف‌علیه بتواند حصه خود را تصرف کند.

  هزینه‌های اجرایی

  هزینه‌های اجرایی در ماده ۸۶ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۸۶ قانون مدنی به آن اشاره می‌کند که اگر واقف ترتیبی برای هزینه‌های تعمیر و بهسازی موقوفه مشخص نکند، هزینه‌های اجرایی بر حق موقوف‌علیهم اعمال می‌شود.

  به عبارت دیگر، این ماده ترتیب اولویت هزینه‌های اجرایی را مشخص می‌کند و این اولویت به منافع موقوفه و موقوف‌علیهم تعلق می‌گیرد.

  تقسیم منافع در وقف عامه

  تقسیم منافع در وقف عامه در ماده ۸۷ قانون مدنی چگونه است؟

  ماده ۸۷ قانون مدنی به آن اشاره می‌کند که منافع موقوفات عامه برای بریات عمومی صرف خواهد شد، مگر اینکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد و در آن صورت، اگر قدر معینی از آن موجود باشد یا صرف منافع موقوفه برای موارد خاصی که واقف مشخص کرده است متعذر باشد، به بریات عمومیه صرف نخواهد شد.

  وقف در قانون مدنی
  درخواست مشاوره حقوقی در زمینه وقف و دعاوی مربوط به اموال موقوفه

  درخواست مشاوره حقوقی در زمینه وقف و دعاوی مربوط به اموال موقوفه

  درخواست مشاوره حقوقی در زمینه وقف و دعاوی مربوط به اموال موقوفه یک مرحله مهم است که نیاز به راهنمایی وکیل ملکی دارد. در اینجا چند نکته کلیدی برای مشاوره حقوقی ملکی درباره وقف و دعاوی مربوط به اموال موقوفه ذکر شده است:

  ارائه اطلاعات

  به وکیل ملکی اطلاعات دقیق و کاملی از موضوع وقف و اموال موقوفه را ارائه دهید. این شامل ماهیت وقف، محتوای وثیقه وقف، شرایط قانونی مربوط به وقف، و هرگونه اطلاعات مربوط به دعاوی موجود یا پیشبینی شده است.

  بررسی حقوقی

  وکیل ملکی شما باید موضوع را از نظر حقوقی بررسی کند و ارزیابی کند که آیا وقف به طور صحیح بنا شده است و آیا اموال موقوفه مورد حفظ قانونی قرار می‌گیرند یا خیر.

  شرایط قرارداد وقف

  اگر قرارداد وقف یا وثیقه وقفی وجود دارد، وکیل ملکی شما باید شرایط قرارداد را بررسی کرده و از صحت و قانونی بودن آن اطمینان حاصل کند.

  راه‌حل‌های حل و فصل

  وکیل ملکی شما باید راه‌حل‌های حل و فصل دعاوی مربوط به اموال موقوفه را بررسی کند و به شما راهنمایی کند که بهترین گزینه‌های حقوقی و حل و فصل را انتخاب کنید.

  نمایندگی در دعاوی
  در صورت لزوم، وکیل ملکی شما می‌تواند به عنوان نماینده شما در دعاوی مربوط به اموال موقوفه عمل کند و حقوق و منافع شما را در دادگاه دفاع کند.

  با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی مربوط به وقف و اموال موقوفه، توصیه می‌شود که با وکیل ملکی مجرب و متخصص در این زمینه مشاوره کنید تا بهترین راه‌حل‌ها را برای موضوع خاص شما پیدا کنید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۳ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا