حقوقیکیفری

فرجام خواهی چیست؟

 • فرجام خواهی چیست؟

  فرجام‌خواهی و نقش دادگاه‌های فرجام در سیستم قضایی

  فرجام‌خواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به یک پرونده کیفری یا حقوقی است. این فرآیند معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که یکی از طرفین پرونده از حکم صادر شده توسط دادگاه‌های عمومی یا تجدیدنظر ناراضی باشد و به دنبال بررسی دقیق‌تر و احتمالی تغییر حکم باشد.

  دادگاه فرجام ، که در برخی کشورها به نام دیوان تمیز شناخته می‌شود، وظیفه رسیدگی به این نوع درخواست‌ها را بر عهده دارد.

  راهنمای مطلب

  نقش دادگاه فرجام‌خواهی

  در بسیاری از کشورها، فرجام‌خواهی توسط دیوان عالی کشور انجام می‌شود. این دادگاه‌ها به بررسی سازگاری تصمیمات دادگاه‌های پژوهشی با قوانین موجود می‌پردازند.

  دادگاه فرجام خواهی نقش مهمی در حفظ یگانگی رویه دادرسی و نظارت بر دستگاه قضایی از نظر انتظامی دارد.

  قابلیت فرجام‌خواهی در پرونده‌های خاص

  در برخی کشورها، اگر فردی بخواهد یک پرونده کیفری را دوباره بازگشایی کند، می‌تواند از رأی صادره دردادگاه خاص فرجام نهایی درخواست فرجام‌خواهی نماید. این امر معمولاً به دلیل پیدا شدن مدارک جدید در پرونده‌ای که پیش‌تر بسته شده است، انجام می‌شود.

  اصطلاحات مرتبط با فرجام‌خواهی

  فرجام‌خواسته

  حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده‌است، یعنی موضوع دعوای فرجامی که مدعی از دادگاه فرجام درخواست رسیدگی مجدد به آن را دارد.

  فرجام‌خوانده

  کسی که علیه او دعوی فرجامی طرح می‌شود.

  فرجام‌خواه

  کسی که از حکمی یا قراری درخواست فرجام می‌کند، یعنی مدعی در دعوای فرجامی است.

  فرجام‌خواهی یکی از ابزارهای مهم در سیستم قضایی است که به حفظ عدالت و بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها کمک می‌کند. دادگاه‌های فرجام با بررسی مجدد و تطابق تصمیمات با قوانین، نقشی کلیدی در تضمین صحت و دقت احکام قضایی ایفا می‌کنند.
  فرجام خواهی چیست؟
  فرجام تبعی در دادرسی مدنی

  فرجام تبعی در دادرسی مدنی: تعریف و نکات کلیدی

  تعریف فرجام تبعی

  فرجام تبعی نوعی درخواست فرجام است که توسط خوانده دعوی فرجامی قبل از صدور رأی فرجامی نسبت به حکم مورد شکایت فرجامی، در قسمتی که آن را مضر به حال خود و مخالف قانون می‌داند، ارائه می‌شود. این نوع فرجام حتی در صورتی که مدت مقرر برای درخواست فرجام توسط خوانده گذشته باشد، قابل انجام است.

  ماده ۴۱۳ آئین دادرسی مدنی

  ماده ۴۱۳ از آئین دادرسی مدنی به این موضوع اختصاص دارد و توضیح می‌دهد که خوانده دعوی فرجامی می‌تواند قبل از صدور رأی فرجامی، نسبت به بخش‌هایی از حکم که به زیان اوست و با قانون مغایرت دارد، درخواست فرجام بدهد. این درخواست فرجام تبعی نامیده می‌شود و به این معنی است که اگرچه مدت قانونی برای ارائه درخواست فرجام اصلی توسط خوانده گذشته است، اما او همچنان می‌تواند از حق فرجام تبعی بهره‌مند شود.

  نکات کلیدی در فرجام تبعی
  • زمان درخواست: فرجام تبعی باید قبل از صدور رأی فرجامی توسط خوانده دعوی فرجامی ارائه شود.
  • مشروط بودن به حکم: این نوع فرجام فقط نسبت به بخش‌هایی از حکم که مضر به حال خوانده و مخالف قانون است، قابل انجام است.
  • انقضای مدت قانونی: حتی اگر مدت مقرر برای درخواست فرجام اصلی گذشته باشد، خوانده می‌تواند از حق فرجام تبعی استفاده کند.
  • پیش‌شرط ها: فرجام تبعی مشروط به وجود شکایت فرجامی توسط طرف مقابل است.
  اهمیت فرجام تبعی
  فرجام تبعی ابزاری حقوقی است که به خوانده دعوی فرجامی اجازه می‌دهد تا با ارائه دلایل قانونی و مستندات لازم، از حقوق خود دفاع کند و بخش‌هایی از حکم که به نظر او ناعادلانه یا غیرقانونی است را به چالش بکشد. این امکان به خوانده فرصت می‌دهد تا حتی پس از انقضای مدت قانونی درخواست فرجام، بتواند از حق خود دفاع کند و عدالت در دادرسی مدنی برقرار شود.
  فرجام خواهی چیست؟
  بررسی مفهوم فرجام ماهوی در دادرسی کیفری

  بررسی مفهوم فرجام ماهوی در دادرسی کیفری

  فرجام خواهی بر اساس ماده ۴۳۰ مکرر قانون مجازات عمومی

  در دادرسی کیفری، فرجام خواهی به معنای اعتراض به رأی صادره از دادگاه و درخواست بررسی مجدد آن در دیوان عالی کشور است. این فرآیند به استناد ماده ۴۳۰ مکرر قانون مجازات عمومی صورت می‌گیرد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که این ماده به هیچ وجه دلالت بر فرجام ماهوی ندارد.

  ماده ۴۳۰ مکرر قانون مجازات عمومی در مورد فرجام خواهی، نه به صورت صریح و نه به طور ضمنی و تلویحی، به فرجام ماهوی اشاره نمی‌کند. فرجام ماهوی به معنای بررسی مجدد اصل موضوع و محتوای پرونده است، در حالی که مدلول این ماده بیشتر بر فرجام شکلی تمرکز دارد، یعنی بررسی قانونی بودن و رعایت تشریفات دادرسی در صدور رأی.

  مدلول ماده ۴۳۰ مکرر و ارتباط آن با ماده ۵۶۵ دادرسی مدنی

  برای درک بهتر این موضوع، می‌توان ماده ۴۳۰ مکرر را با ماده ۵۶۵ دادرسی مدنی مقایسه کرد. ماده ۵۶۵ نیز به فرجام خواهی در امور مدنی اشاره دارد و مدلول آن، فرجام ماهوی در دادرسی مدنی تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر، هر دو ماده بر فرجام شکلی تأکید دارند و نه فرجام ماهوی.

  در نتیجه، بر اساس ماده ۴۳۰ مکرر قانون مجازات عمومی، فرجام خواهی در دادرسی کیفری بیشتر بر بررسی شکلی و قانونی بودن رأی صادره تأکید دارد و شامل بررسی ماهوی و محتوایی پرونده نمی‌شود. این نکته مهم است که در تفکیک بین فرجام شکلی و ماهوی در دادرسی‌ها به درستی درک شود تا از ابهامات حقوقی و اشتباهات در فرایند دادرسی جلوگیری شود.
  فرجام خواهی چیست؟
  فرجام‌خواهی: روشی برای اعتراض به رأی دادگاه

  فرجام‌خواهی: روشی برای اعتراض به رأی دادگاه

  فرجام‌خواهی یکی از مهم‌ترین روش‌های اعتراض به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر است. این نوع اعتراض با دیگر روش‌های اعتراض متفاوت است، چرا که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور می‌باشد.

  در این مقاله، به بررسی جزئیات فرجام‌خواهی، شرایط و محدودیت‌های آن پرداخته خواهد شد.

  فرجام‌خواهی چیست؟

  فرجام‌خواهی یکی از روش‌های شکلی اعتراض به رأی است. به این معنی که دیوان عالی کشور وارد ماهیت پرونده نمی‌شود و صرفاً اقدام به بررسی انطباق رأی صادره با موازین قانونی و شرعی می‌کند. در صورت قبول درخواست فرجام‌خواهی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود و دیوان خود رأسا اقدام به صدور رای نخواهد کرد.

  محدودیت‌های فرجام‌خواهی در آراء کیفری

  همه آراء کیفری قابلیت فرجام‌خواهی ندارند. بر اساس ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها در جرایمی که مجازات قانونی آنها شامل مرگ، قطع عضو، حبس ابد، زندان ۱۰ سال و بیشتر، جرائم مطبوعاتی و سیاسی، و جنایت‌های عمدی که نصف دیه و بیشتر را شامل می‌شود، امکان فرجام‌خواهی وجود دارد.
  شرایط فرجام‌خواهی

  بنا بر ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه درخواست فرجام‌خواهی باید مستند به یکی از موارد زیر باشد:

  • ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او.
  • ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت که منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه شود.
  • ادعای عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.
  مهلت و نحوه ارائه درخواست فرجام خواهی
  مهلت ارائه درخواست فرجام خواهی ۲۰ روز از زمان ابلاغ حکم بدوی یا تجدیدنظر است. محکومان غیر زندانی باید درخواست خود را به دفتر شعبه صادرکننده رأی بدوی یا تجدیدنظر ارائه دهند. زندانیان نیز می‌توانند با ارائه درخواست فرجام‌خواهی خود به دفتر قضایی زندان، خواهان فرجام در رأی صادره علیه خود شوند.
  فرجام‌خواهی در پرونده‌های خاص
  در رابطه با بازداشت‌شدگان خیزش سراسری اخیر در ایران، آراء صادره علیه متهمان به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و معاونت در آنها و همچنین تمام محکومان به بیش از ۱۰ سال زندان می‌توانند نسبت به رأی صادره علیه خود فرجام‌خواهی کنند.

  فرجام‌خواهی ابزاری قانونی است که به افراد اجازه می‌دهد تا در صورت وجود اشتباهات قانونی در رأی صادره، به دیوان عالی کشور مراجعه کرده و درخواست بررسی مجدد رأی را مطرح کنند. این روش تضمینی برای رعایت عدالت و قانون‌مداری در فرآیند دادرسی کیفری است.

  فرجام خواهی چیست؟
  مشاوره تلفنی وکیل درخصوص فرجام‌خواهی و نقش دادگاه‌های فرجام در سیستم قضایی

  مشاوره تلفنی وکیل درخصوص فرجام‌خواهی و نقش دادگاه‌های فرجام در سیستم قضایی

  در سیستم قضایی، فرجام‌خواهی به عنوان یکی از مراحل مهم اعتراض به رأی دادگاه‌ها، نقش کلیدی دارد. برای بسیاری از افراد، دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

  این مقاله به بررسی نحوه مشاوره تلفنی با وکیل و  شماره وکیل پایه یک دادگستری تهران و مشاوره در مورد فرجام‌خواهی و نقش دادگاه‌های فرجام در سیستم قضایی  می‌پردازد.

  اهمیت مشاوره حقوقی تلفنی

  مشاوره حقوقی تلفنی به دلایل متعددی از جمله دسترسی آسان، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، و امکان دریافت اطلاعات تخصصی بدون نیاز به حضور فیزیکی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در موضوع فرجام‌خواهی نیز، مشاوره تلفنی می‌تواند به متقاضیان کمک کند تا از حقوق خود به درستی استفاده کنند و بهترین راهکارها را برای اعتراض به رأی دادگاه بیابند.

  فرآیند فرجام‌خواهی

  فرجام‌خواهی به معنای اعتراض به رأی صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. در این فرآیند، دیوان عالی کشور فقط به بررسی انطباق رأی با موازین قانونی و شرعی می‌پردازد و وارد ماهیت پرونده نمی‌شود. اگر درخواست فرجام‌خواهی پذیرفته شود، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد و دیوان عالی کشور خود رأسا اقدام به صدور رأی نخواهد کرد.

  نقش دادگاه‌های فرجام در سیستم قضایی

  دادگاه‌های فرجام در سیستم قضایی وظیفه بررسی انطباق احکام صادره با قوانین و اصول دادرسی را دارند. این دادگاه‌ها تضمین‌کننده رعایت حقوق قانونی متهمان و پیشگیری از صدور احکام ناعادلانه هستند. به عبارت دیگر، دادگاه‌های فرجام نقش نظارتی و کنترلی بر عملکرد دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را ایفا می‌کنند.

  موارد قابل فرجام‌خواهی

  بر اساس ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها در جرایمی که مجازات قانونی آنها شامل مرگ، قطع عضو، حبس ابد، زندان ۱۰ سال و بیشتر، جرائم مطبوعاتی و سیاسی، و جنایت‌های عمدی که نصف دیه و بیشتر را شامل می‌شود، امکان فرجام‌خواهی وجود دارد. همچنین، ارائه درخواست فرجام‌خواهی باید مستند به یکی از موارد قانونی ذکر شده در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

  نحوه ارائه درخواست فرجام‌خواهی
  مهلت ارائه درخواست فرجام‌خواهی ۲۰ روز از زمان ابلاغ حکم بدوی یا تجدیدنظر است. متقاضیان باید درخواست خود را به دفتر شعبه صادرکننده رأی بدوی یا تجدیدنظر ارائه دهند. زندانیان نیز می‌توانند درخواست خود را به دفتر قضایی زندان ارائه کنند.

  مشاوره تلفنی وکیل درباره فرجام‌خواهی و نقش دادگاه‌های فرجام در سیستم قضایی می‌تواند به متقاضیان کمک کند تا از حقوق خود به درستی بهره‌مند شوند و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض به رأی دادگاه استفاده کنند. این نوع مشاوره، با ارائه اطلاعات دقیق و راهنمایی‌های تخصصی، مسیر فرجام‌خواهی را برای متقاضیان هموارتر می‌سازد.

  به این مقاله چند ستاره می دهید؟

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا