فرم محاسبه ارث فرم محاسبه ارث

زوجین
طبقه اول

** درصورتی که متوفی حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد ، مادر حاجب دارد :
لااقل 2 برادر یا 1 برادر و 2 خواهر یا 4 خواهر داشته باشد.
پدر آن ها زنده باشد.
از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل
ابوینی یا ابی تنها باشند. **

میزان ترکه
ریال

** متقاضی محترم : در صورتی که ایمیل و تلفن همراه خود را وارد کنید نتیجه محاسبات علاوه بر نمایش برروی نمایشگر، برای شما ارسال نیز می گردد. **

طبقه دوم
طبقه سوم
captcha بازخوانی تصویر

گروه وکلای یاسا گروه وکلای یاسا

پدیدآورنده: گروه وکلای یاسا

خدمات: وکیل و مشاوره حقوقی